DOKUMENTA

Dokumenta kao što su Statut, Zakoni i Pravilnici možete pronaći u nastavku stranice dole!

Zakoni

Zakon je opšti pravni akt države koji u unapred utvrđenom zakonodavnom postupku donosi Narodna skupština. Zakon je, posle Ustava, najviši pravni akt u pravnom sistemu Republike Srbije. To je akt koji u strukturi pravnih akata jedini ima osnov u Ustavu, a osnov je za donošenje svih drugih akata niže pravne snage (podzakonskih akata).

 

STATUT

Statut Srednje tehničke škole

Izmena Statuta

Zakon

PRAVILNICI