Скочи на садржај

ДОКУМЕНТА

Документа као што су Статут, Закони и Правилници можете пронаћи у наставку странице доле!

Закони

Закон је општи правни акт државе који у унапред утврђеном законодавном поступку доноси Народна скупштина. Закон је, после Устава, највиши правни акт у правном систему Републике Србије. То је акт који у структури правних аката једини има основ у Уставу, а основ је за доношење свих других аката ниже правне снаге (подзаконских аката).

 

СТАТУТ

Статут Средње техничке школе

Измена Статута

Закон

Развој-план-програм

Правилници

Контакт особе

Лице задужено за заштиту података о личности, Миле Морић, дипл. правник

Контакт 025421067