Elektronski dnevnik

esDnevnik za profesore

esDnevnik je skraćenica od „elektronski sistem dnevnik“ i predstavlja softversko rešenje za vođenje pedagoške evidencije (ocene, izostanci, vaspitno-disciplinske mere, pohvale, nagrade, itd.) i dokumentacije o učeniku od strane ustanove. esDnevnik je zamenio stari papirni dnevnik i vodi se u elektronskom obliku.

esDnevnik omogućava objektivnije i efikasnije vođenje evidencije o obrazovno-vaspitnom radu učenika. esDnevnik skraćuje nastavnicima vreme administracije za tri četvrtine, nastavnik može da vidi samo ocene za svoj predmet i ne može da upiše nekoliko ocena odjednom (kao ranije pri zaključivanju). Sistem obezbeđuje da se poštuje zakonsko ograničenje da učenik ne može da bude pitan iz više od 2 predmeta dnevno i znatno je smanjio žalbe na ocene zbog svoje transparentnosti.

moj esDnevnik za roditelje

Poštovani roditelji, od školske 2018/2019. godine u našoj školi se evidencija o obrazovno vaspitnom radu učenika vodi u elektronskom dnevniku kao i u svim školama naše države.

Vi kao roditelji možete da pratite ocene, izostanke, napomene, vladanja vašeg deteta.

Ukoliko imate dvoje ili više dece (bez obzira u koju školu idu) ocene za svako dete možete da vidite putem jednog istog naloga, samo ćete iz „padajućeg menija“ (kada se ulogujete) izabrati ime deteta čijem Dnevniku želite da pristupite.

Dnevnik je tako osmišljen da izostanke možete videti istog dana kada su uneti, ali će ocene Vama biti vidljive tek 48 sati nakon unošenja u dnevnik. To je tako osmišljeno da bi, ukoliko se slučajno desi da je neka ocena pogrešno uneta, ona u tom periodu bila izbrisana, ali i da bi svakom detetu bila pružena prilika da Vam u tom periodu saopšte ocenu koju su dobili.