Скочи на садржај

Електронски дневник

есДневник за професоре

есДневник је скраћеница од „електронски систем дневник“ и представља софтверско решење за вођење педагошке евиденције (оцене, изостанци, васпитно-дисциплинске мере, похвале, награде, итд.) и документације о ученику од стране установе. есДневник је заменио стари папирни дневник и води се у електронском облику.

есДневник омогућава објективније и ефикасније вођење евиденције о образовно-васпитном раду ученика. есДневник скраћује наставницима време администрације за три четвртине, наставник може да види само оцене за свој предмет и не може да упише неколико оцена одједном (као раније при закључивању). Систем обезбеђује да се поштује законско ограничење да ученик не може да буде питан из више од 2 предмета дневно и знатно је смањио жалбе на оцене због своје транспарентности.

мој есДневник за родитеље​

Поштовани родитељи, од школске 2018/2019. године у нашој школи се евиденција о образовно васпитном раду ученика води у електронском дневнику као и у свим школама наше државе.

Ви као родитељи можете да пратите оцене, изостанке, напомене, владања вашег детета.

Уколико имате двоје или више деце (без обзира у коју школу иду) оцене за свако дете можете да видите путем једног истог налога, само ћете из „падајућег менија“ (када се улогујете) изабрати име детета чијем Дневнику желите да приступите.

Дневник је тако осмишљен да изостанке можете видети истог дана када су унети, али ће оцене Вама бити видљиве тек 48 сати након уношења у дневник. То је тако осмишљено да би, уколико се случајно деси да је нека оцена погрешно унета, она у том периоду била избрисана, али и да би сваком детету била пружена прилика да Вам у том периоду саопште оцену коју су добили.