Скочи на садржај

Електроинсталатер-на мађарском језику​

О смеру

Шта ученици стичу након завршетка овог смера?​

Електроинсталатер уграђује електричне инсталације, поставља уређаје електричне расвете, одржава постављене уређаје, отклања могуће кварове, облежава инсталације, поставља цеви и водове, уграђује разводне ормаре, прикључује елементе, електричне уређаје и електроопрему. У раду се служи стандардним електроинсталатерским алатом (комбинована клешта, чекић, кључеви разних величина, бушилица, инструменти за мерење напона и испитивање јачине струје). Битан део посла електроинсталатера састоји се од превентивног одржавања електричне опреме (склопке, електрични проводници и електричне компоненте).

План и програм

КАБИНЕТИ И РАДИОНИЦЕ​

Галерија

ако ти овај смер није интересантан

Желиш да видиш још смерова?​