Elektroinstalater-na mađarskom jeziku

O smeru

Šta učenici stiču nakon završetka ovog smera?

Elektroinstalater ugrađuje električne instalacije, postavlja uređaje električne rasvete, održava postavljene uređaje, otklanja moguće kvarove, obležava instalacije, postavlja cevi i vodove, ugrađuje razvodne ormare, priključuje elemente, električne uređaje i elektroopremu. U radu se služi standardnim elektroinstalaterskim alatom (kombinovana klešta, čekić, ključevi raznih veličina, bušilica, instrumenti za merenje napona i ispitivanje jačine struje). Bitan deo posla elektroinstalatera sastoji se od preventivnog održavanja električne opreme (sklopke, električni provodnici i električne komponente).

Plan i program

Kabineti i radionice

Galerija

ako ti ovaj smer nije interesantan

Želiš da vidiš još smerova?