Скочи на садржај

ИСТОРИЈА НАШЕ ШКОЛЕ

Историја прве зграде...

Апација-Манастирска женска школа​

Мађарско женско добротворно друштво из Сомбора обратило се 1879. г. католичком надбискупу др Лајошу Хајналду како би подржао и материјално помогао њихову намеру да у Сомбору буде изграђен женски католички самостан са школом у којој би предавале калуђерице. Након добијене подршке и обећања о помоћи, чланице Друштва покренуле су прикупљање прилога за изградњу самостана, мада већина чланова сомборске Римокатоличке црквене општине и чланова школског савета није одобравала ову намеру…..

Историја друге зграде...

Друга зграда-Трговачка школа

Четворица сомборских трговаца (Стефан и Василије Прокоповић, Георгије Гргуров и Јосип Марковић) позајмила су 1843. г. од сомборског Трговачког удружења 1.400 форинти, намењених отварању „Трговачког училишта“. Трговачко удружење је 1845. г. и званично подржало предлог да у граду буде отворена Трговачка школа, а за њеног оснивача и предавача препоручио се граду Мориц Левентал, наставник трговачког звања, краснописа и страних језика…

Историја треће зграде...

Трећа зграда- "бивше радионице-гараже Севертранса"

Школа ученика у привреди основала је своје школске радионице 1965. године откупом бивших радионица-гаража “Севертранса”. Наведени објекти су откупљени кредитним средствима школе и налазе се на Венцу војводе Радомира Путника…

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

О НАШОЈ ШКОЛИ

Средња техничка школа датира још из 1946. године када је формирана школа ученика у привреди и 1965. године када је формирана Техничка школа. Ове две школе фузионисане су у Средњу школу природних и техничких струка “Вељко Влаховић”. Реорганизацијом средњег образовања у Сомбору 1983. год. из СШПТС “Вељко Влаховић” издвајају се машинска и саобраћајна струка у МСТШ “Вељко Петровић” и премештају се у зграду бивше Гимназије у улици Доситејева бр. 2. Тада почиње један од најплоднијих периода у историји развоја школе. На месту старих зграда које су срушене изграђена је модерна зграда за радионице, средствима самодоприноса грађана општине Сомбор и свечано отворена 15.05.1986 године. Наредном реорганизацијом средњег образовања у Сомбору 1990. године од МСТШ “Вељко Петровић” и подручја рада електротехнике који је припадао СШПТС “Вељко Влаховић” настаје Средња техничка школа Сомбор. Школа од 1995. године носи  назив Средња техничка школа са седиштем у Сомбору, Трг цара Лазара број 4. Ипак, прави почетак школовања ученика за техничка занимања је 21.1.1883. године. Тада су, на ванредној седници Магистрата слободног краљевског града Сомбора, донете следеће одлуке: оснива се Занатска школа, оснива се Одбор за школу и Град ће од сопствених средстава, без учешћа занатлија, основати школу. Занатска школа почиње са радом 15. марта 1883. године са 4 разреда, има 251 ученика на 41 занимању, а простор за наставу овој школи уступила је Гимназија. Били су заступљени следећи занати: тесар, столар, кујунџија, лимар, колар, бербер, чизмар, обућар, кровопокривач, стругар, грађевинар, лончар, грнчар, молер, машинист, чарапар, бачвар, шеширџија, тапетар, четкар, ножар, ковач, ковач оружја, зидар, књиговезац, ужар, каменорезац, бравар, месар, пекар, оружар, јорганџија, кројач, кабаничар, ременар, ситар, крзнар, собосликар, ткач, торбар и стаклар.

И поред многобројних потешкоћа, сваке нове школске године се примећује известан напредак у односу на претходну школску годину, што потврђује и то да је СТШ из године у годину све атрактивнија и за ученике и за младе наставнике.