Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina

Šta učenici stiču nakon završetka ovog smera?

 Ovaj tehničar upravlja obradnim procesima savremenih, kompjuterski upravljanih mašina – CNC mašina.  (CNC) Computer Numerical Control je proces proizvodnje mašinskih delova na mašinama kod kojih kompjuter upravlja kretanjem radnih organa mašine.   Izrađuje geometrijski model mašinskog dela na kompjuteru i na osnovu njega pravi program potreban za obradu na CNC mašini. Ovaj profil zahteva određenu kreativnost i veštinu koje učenik stiče izradom velikog broja programa za obradu na CNC mašinama, ali i izradom velikog broja crteža i modela na kompjuteru. Ovo je najatraktivnije zanimanje u mašinstvu jer objedinjuje projektovanje i proizvodnju primenom kompjutera.

Šta posle:

Na ovom smeru učenici u potpunosti stiču osnovna znanja o tehnološkim mogućnostima obradnih sistema sa kompjuterskim upravljanjem osposobljavaju se za povezivanje znanja teorijskih osnova obradnih procesa i principa projektovanja tehnoloških procesa upoznaju se sa tehnološkim mogućnostima kompjuterski.

Plan i program

Galerija

AKO TI OVAJ SMER NIJE INTERESANTAN

Želiš da vidiš jos?