Elektrotehnika

Elektrotehnika je primenjena nauka čije je polje istraživanja teorija i praksa proizvodnje, prenosa i upotrebe električne energije.

 

 

Elektrotehničar računara

Obrazovanje traje 4 godine, Detaljan opis smera, predmeta plana i programa pogledajte klikom na dugme ispod!

Tehničar mehatronike

Obrazovanje traje 4 godine, Detaljan opis smera, predmeta plana i programa pogledajte klikom na dugme ispod!

Elektrotehničar energetike

Obrazovanje traje 4 godine, Detaljan opis smera, predmeta plana i programa pogledajte klikom na dugme ispod!

Elektrotehničar informacionih tehnologija

Obrazovanje traje 4 godine, Detaljan opis smera, predmeta plana i programa pogledajte klikom na dugme ispod!