Скочи на садржај

ПРОЈЕКТИ

Шта је пројекат, и шта се њиме постиже?

По међунардном и европском стандарду пројекат има значење цитирамо: Пројекат је привремени напор предузет да се створи јединствен производ, услуга или резултат. Јединствен процес ограничен по времену , трошковима и ресурсима, састављен од скупа координираних и управљачких активности, са датумом почетка и завршетка, који је предузет ради постизања циља усаглашеног са дефинисаним захтевима.

Због често дотрајалих и недовољних буџета установа може да на алтернативни начин добија одређена неопходна средства за набавку опреме, машина, алата, возила, реконструкција па чак и изградње нових објеката.

Oрганизација пројекта

 

Писање пројекта није лак посао, од идеје до реализације и предаје пројекта потребно је све унапред добро испланирати!

У пројектном тиму додељују се одговорности за поједине делове пројекта. У нашој школи чланови пројектног тима јесу сами професори из различитих научних области.

Успешан пројекат је пројекат завршен на време у оквиру буџета са испуњењем захтеваних перформанси.

Интерактивне табле
Пројекат набавке интерактивне табле од Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице. Реализован у другом полугодишту школске 2019/2020. године.
Разменом знања и искустава до бољих стручњака
Пројекат мобилности за 15 ученика и три професора. Путовање планирано у Шкојдиц, Немачка, крајем марта 2021. године у трајању од две недеље. Пројекат поднет Еразмус+ и Темпус.
Партиципативно буџетирање
Град Сомбор партиципативно буџетирање спроводи у оквиру реформе пореза на имовину уз помоћ Министарства финансија, Амбасаде Швајцарске и Министарства државне управе и локалне самоуправе, а уз техничку подршку Сталне конференције градова и општина. Део средстава намењен је средњим школама, и то за остваривање идеја које ученици предложе и изгласају.
Јануар - Фебруар 2020.
Фебруар - Март, 2021.
Март-Април, 2021.