Скочи на садржај

Матурски испит

Ученици који заврше четворогодишње средње стручно образовање и васпитање полагаће стручну матуру по програму који је утврђен овим правилником почев од школске 2020/2021. године, а ученици који заврше трогодишње средње стручно образовање и васпитање полагаће завршни испит средњег стручног образовања и васпитања по програму који је утврђен овим правилником почев од школске 2019/2020. године

 

Матурски испит

Хмм....

Како се полаже матурски испит? Шта све треба да знам? Да ли треба да се плашим?

Матурски испит се састоји из 3 дела.

Први део јесте сам матурски испит из предмета Српског језика и књижевности, односно матерњи језик и књижевност, где на одабрану тему пишете састав. На сваком часу биће вам објашњене све теме које обрађујете у току првог и другог полугодишта завршне године. На испиту ће бити само неке од тема које се извлаче на дан испита. Остала упутства добијате од својих ментора.

Други део испита јесте изборни предмет. Изборни предмет јесте један од стручних предмета. Он се бира у почетку другог полугодишта на електронској учионици. Од неколико понуђених предмета бирате само један. Од предметног наставника код којег сте изабрали да полажете овај други део, добијате материјал, питања и одговоре. Полаже се неколико дана после испита из Српског језика и књижевности.

Трећи део јесте стручни испит који се састоји од теоријског дела (тест/испит за проверу стручно-теоријских знања) и практичног дела (матурски практични рад) и заснован је на компетенцијама које су дефинисане стандардом квалификације, односно садржајима стручних предмета у складу са наставним планом и програмом.

Садржај стручног испита прописују се одговарајућим правилником за сваки образовни профил.

Форма матурског рада

Погледајте видео који ће вам сигурно помоћи око форматирања текста и саме форме матурског рада.