Maturski ispit

Učenici koji završe četvorogodišnje srednje stručno obrazovanje i vaspitanje polagaće stručnu maturu po programu koji je utvrđen ovim pravilnikom počev od školske 2020/2021. godine, a učenici koji završe trogodišnje srednje stručno obrazovanje i vaspitanje polagaće završni ispit srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja po programu koji je utvrđen ovim pravilnikom počev od školske 2019/2020. godine

 

Maturski ispit

Hmm...

Kako se polaže maturski ispit? Šta sve treba da znam? Da li treba da se plašim?

Maturski ispit se sastoji iz 3 dela.

Prvi deo jeste sam maturski ispit iz predmeta Srpskog jezika i književnosti, odnosno maternji jezik i književnost, gde na odabranu temu pišete sastav. Na svakom času biće vam objašnjene sve teme koje obrađujete u toku prvog i drugog polugodišta završne godine. Na ispitu će biti samo neke od tema koje se izvlače na dan ispita. Ostala uputstva dobijate od svojih mentora.

Drugi deo ispita jeste izborni predmet. Izborni predmet jeste jedan od stručnih predmeta. On se bira u početku drugog polugodišta na elektronskoj učionici. Od nekoliko ponuđenih predmeta birate samo jedan. Od predmetnog nastavnika kod kojeg ste izabrali da polažete ovaj drugi deo, dobijate materijal, pitanja i odgovore. Polaže se nekoliko dana posle ispita iz Srpskog jezika i književnosti.

Treći deo jeste stručni ispit koji se sastoji od teorijskog dela (test/ispit za proveru stručno-teorijskih znanja) i praktičnog dela (maturski praktični rad) i zasnovan je na kompetencijama koje su definisane standardom kvalifikacije, odnosno sadržajima stručnih predmeta u skladu sa nastavnim planom i programom.

Sadržaj stručnog ispita propisuju se odgovarajućim pravilnikom za svaki obrazovni profil.

Forma maturskog rada

Pogledajte video koji će vam sigurno pomoći oko formatiranja teksta i same forme maturskog rada.