Treća zgrada- "bivše radionice-garaže Severtransa"​

Škola učenika u privredi osnovala je svoje školske radionice 1965. godine otkupom bivših radionica-garaža “Severtransa”. Navedeni objekti su otkupljeni kreditnim sredstvima škole i nalaze se na Vencu vojvode Radomira Putnika. U tim prostorijama osnovane su prve školske radionice iz mašinske, tekstilne i građevinske struke: metalostrugarska, automehaničarska, bravarska, stolarska, molerska, krojačka i tkačka radionica, kao i kabineti za ispitivanje materijala i termodinamike sa toplotnim mašinama. Ove radionice funkcionisale su do 1985. godine kada su porušene i na tom mestu sredstvima samodoprinosa građana izgrađena je moderna školska radionica sa nekoliko kabineta iz područja rada mašinstva i obrade materijala, i elektrotehnike. Nova zgrada školskih radionica svečano je otvorena 15.05.1986. godine, a vrpcu je presekao tadašnji predsednik opštine.