Скочи на садржај

Трећа зграда- "бивше радионице-гараже Севертранса"​​

Школа ученика у привреди основала је своје школске радионице 1965. године откупом бивших радионица-гаража “Севертранса”. Наведени објекти су откупљени кредитним средствима школе и налазе се на Венцу војводе Радомира Путника. У тим просторијама основане су прве школске радионице из машинске, текстилне и грађевинске струке: металостругарска, аутомеханичарска, браварска, столарска, молерска, кројачка и ткачка радионица, као и кабинети за испитивање материјала и термодинамике са топлотним машинама. Ове радионице функционисале су до 1985. године када су порушене и на том месту средствима самодоприноса грађана изграђена је модерна школска радионица са неколико кабинета из подручја рада машинства и обраде материјала, и електротехнике. Нова зграда школских радионица свечано је отворена 15.05.1986. године, а врпцу је пресекао тадашњи председник општине.