Bravar-zavarivač DUALNO

O smeru

Šta učenici stiču nakon završetka ovog smera?

Ovaj  obrazovni profil se odvija po modelu sa elementima dualnog obrazovanja. Dualno obrazovanje je jedan od glavnih razloga za nisku stopu nezaposlenosti mladih u zemljama u kojima je razvijen ovaj sistem.

Učenici, jedan deo školovanja odvija se u prostorijama škole, a drugi u firmama, tj. kod privatnika koji sarađuju sa školom. U školi đaci stiču opšte obrazovanje i stručna teorijska znanja, a prolaze i osnovnu praktičnu obuku, jedan dan nedeljno, tokom prve godine školovanja. Učenje na radnom mestu počinje od druge godine kada učenici obavljaju praktičnu nastavu u firmi i to u drugoj godini dva dana, a u trećoj godini tri dana nedeljno. Ovo je jedno od popularnih i veoma traženih zanimanja na tržištu!

Plan i program

Plan i program je preuzet iz Prosvetnog glasnika!

Kabineti i radionice

Galerija

ako ti ovaj smer nije interesantan

Želiš da vidiš još smerova?