Скочи на садржај

Бравар-заваривач ДУАЛНО

О смеру

Шта ученици стичу након завршетка овог смера?

Овај  образовни профил се одвија по моделу са елементима дуалног образовања. Дуално образовање је један од главних разлога за ниску стопу незапослености младих у земљама у којима је развијен овај систем.

Ученици, један део школовања одвија се у просторијама школе, а други у фирмама, тј. код приватника који сарађују са школом. У школи ђаци стичу опште образовање и стручна теоријска знања, а пролазе и основну практичну обуку, један дан недељно, током прве године школовања. Учење на радном месту почиње од друге године када ученици обављају практичну наставу у фирми и то у другој години два дана, а у трећој години три дана недељно.

Ово је једно од популарних и веома тражених занимања на тржишту!

План и програм

План и програм је преузет из Просветног гласника!

КАБИНЕТИ И РАДИОНИЦЕ

ГАЛЕРИЈА

АКО ТИ ОВАЈ СМЕР НИЈЕ ИНТЕРЕСАНТАН

Желиш да видиш још смерова?