Elektrotehničar informacionih tehnologija

O smeru

Šta učenici stiču nakon završetka ovog smera?

Elektrotehničar informacionih tehnologija  je obrazovni profil usmeren ka osposobljavanju učenika za izradu softverskih aplikacija, kreiranju i razvijanju baza podataka, statičkih i dinamičkih veb prezentacija i održavanju i proveri sigurnosti informacionih sistema.

Po završetku školovanja učenik će steći radne kompetencije:

– postavljanje i održavanje operativnog sistema računara
– kreiranje, održavanje, ažuriranje sadržaja i provera sigurnosti platformi za Internet servise
– izrada desktop aplikacija
– izrada statičkih i dinamičkih web prezentacija i web i mobilnih aplikacija i njihovo implementiranje
– kreiranje, modelovanje i razvijanje baze podataka
– održavanje i provera sigurnosti informacionih sistema
– izrada mobilnih aplikacija

Plan i program

Plan i program je preuzet iz Prosvetnog glasnika!

Kabineti i radionice

Galerija

ako ti ovaj smer nije interesantan

Želiš da vidiš još smerova?