PILOT DRŽAVNE MATURE

Prema aktuelnom akcionom planu, generacija učenika koja je upisala srednju školu školske 2020/2021. prvi će polagati nove nacionalne standardizovane ispite na kraju srednjeg obrazovanja.

Učenici koji pohađaju srednje stručne škole u trajanju od tri godine polagaće završni ispit školske 2022/2023. godine.

Učenici koji idu u četvorogodišnje srednje škole – bilo srednje škole ili stručne škole – polagaće opštu, stručnu ili umetničku maturu na kraju školske 2023/2024. godine. 

Na ovim probama pravih ispita, polažu testove pod istim uslovima i poštujući iste procedure kao na pravim ispitima. 

 

Jedino je izbor zadataka prilagođen obimu gradiva koje su do tada savladali. 

To znači da prilikom pilotiranja učenici ne dobijaju zadatke iz nastavnih jedinica sa kojima u redovnoj nastavi još uvek nisu sreli.

 Završni ispit se pilotira jednom, a matura dva puta. Prema aktuelnom planu, posle pilotiranja, radiće se i dve probe mature.

tekst preuzet sa matura.edu

VAŽNO!

Dozvoljeni pribor za korišćenje na polaganju!

Dozvoljeni pribor je samo hemijska olovka!

Dozvoljeni pribor za korišćenje je hemijska olovka, grafitna olovka, gumica, rezač, kalkulator sa osnovnim računskim operacijama koji nije programabilan, šestar i dva trougla!

Dozvoljeni pribor hemijska olovka, kalkulator sa osnovnim računskim operacijama koji nije programabilan!

Dozvoljeni pribor za korišćenje je hemijska olovka, grafitna olovka, gumica, rezač, kalkulator sa osnovnim računskim operacijama koji nije programabilan!

© 2021, Srednja tehnička škola. Sva prava zadržana.