Скочи на садржај

ПИЛОТ ДРЖАВНЕ МАТУРЕ

Према актуелном акционом плану, генерација ученика која је уписала средњу школу школске 2020/2021. први ће полагати нове националне стандардизоване испите на крају средњег образовања.

Ученици који похађају средње стручне школе у трајању од три године полагаће завршни испит школске 2022/2023. године.

Ученици који иду у четворогодишње средње школе – било средње школе или стручне школе – полагаће општу, стручну или уметничку матуру на крају школске 2023/2024. године. 

На овим пробама правих испита, полажу тестове под истим условима и поштујући исте процедуре као на правим испитима. 

Једино је избор задатака прилагођен обиму градива које су до тада савладали. 

То значи да приликом пилотирања ученици не добијају задатке из наставних јединица са којима у редовној настави још увек нису срели.

Завршни испит се пилотира једном, а матура два пута. Према актуелном плану, после пилотирања, радиће се и две пробе матуре.

текст преузет са матура.еду

Важно

Дозвољени прибор за коришћење на полагању!

Дозвољени прибор је само хемијска оловка!

Дозвољени прибор за коришћење је хемијска оловка, графитна оловка, гумица, резач, калкулатор са основним рачунским операцијама који није програмабилан, шестар и два троугла!

Дозвољени прибор хемијска оловка, калкулатор са основним рачунским операцијама који није програмабилан!

Дозвољени прибор за коришћење је хемијска оловка, графитна оловка, гумица, резач, калкулатор са основним рачунским операцијама који није програмабилан!