Elektro monter mreža i postrojenja DUAL

O smeru

Šta učenici stiču nakon završetka ovog smera?

Ovaj obrazovni profil odvija se po obrazovnom modelu sa elementima dualnog obrazovanja. Smatra se da je dualno obrazovanje jedan od glavnih razloga za nisku stopu nezaposlenosti mladih u zemljama u kojima je razvijen ovaj sistem. Slično kao i u dualnom obrazovanju, jedan deo školovanja budućih elektromontera odvija se u školi, a drugi u kompaniji koja sarađuje sa školom. U školi đaci stiču opšte obrazovanje i stručna teorijska znanja, a prolaze i osnovnu praktičnu obuku, jedan dan nedeljno, tokom prve godine školovanja. Učenje kroz rad u kompaniji počinje od druge godine školovanja i realizuje se u drugoj godini dva dana, a u trećoj godini čak tri dana nedeljno.

Plan i program

Kabineti i radionice

Galerija

ako ti ovaj smer nije interesantan

Želiš da vidiš još smerova?