Скочи на садржај

Електричар ДУАЛ

О смеру

Шта ученици стичу након завршетка овог смера?

Циљ стручног образовања за квалификацију ЕЛЕКТРИЧАР је оспособљавање лица за извођење електроинсталатерских радова, поправку кућних електроуређаја и одржавање индустријске електроопреме. Неопходност је сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развоју каријере, унапређивању запошљивости, усмеравање да лица буду оспособљавана за тимски рад, преузимању одговорности за свој рад, и напредак у своме раду. Континуално учење савремених метода, информатички описмењен и прати нове трендове у свету енергије!

Ово је ДУАЛ-но образовање које је део система средњег образовања и васпитања у коме се кроз теоријску наставу и вежбе у школи и учење кроз рад код послодавца, стичу, усавршавају и изграђују знања, вештине и способности и ставови (компетенције) у складу са стандардом квалификације и планом и програмом наставе и учења. Ученик  на недељном нивоу проводи код послодавца у првој години 1 дан, у другој 2 дана, у трећој три дана!

И разред: 1 дана ИИ разред: 2 дана ИИИ разред: 3 дана

КАБИНЕТИ И РАДИОНИЦЕ​

Галерија

АКО ТИ ОВАЈ СМЕР НИЈЕ ИНТЕРЕСАНТАН​

Желиш да видиш још смерова?​