Скочи на садржај

Електротехничар енергетике

О смеру

Шта ученици стичу након завршетка овог смера?

Електротехничар енергетике у оквиру овог профила школује стручњаке потребне за рад у области производње и дистрибуције електричне енергије. Па исто тако у свим гранама где се производи или транспортује електрична енергија, ученици са овом дипломом могу се запослити у овим секторима.
Овај образовни профил јесте оспособљавање лица за припремање и организовање електро-инсталатерских радова, израду и одржавање електро-енергетских водова и постројења и управљање и одржавање електричних машина и електромоторних погона. Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивања запошљивости итд.

План и програм

КАБИНЕТИ И РАДИОНИЦЕ​

Галерија

АКО ТИ ОВАЈ СМЕР НИЈЕ ИНТЕРЕСАНТАН​

Желиш да видиш још смерова?​