Tehničar mehatronike

O smeru

Šta učenici stiču nakon završetka ovog smera?

Mehatronika je inženjerska disciplina koja predstavlja savršen spoj mašinstva, elektrotehnike, automatike, programiranja i informacionih tehnologija. Centralno mesto u sticanju veština, znanja i radnih kompentencija tehničara mehatronike je mehatronski sistem koji može biti jednostavan kao kran, lift, veš mašina ili složen kao automobil, raketni sistem, ili čak nuklearna elektrana. 

Tehničar mehatronike treba da prepozna, osmisli i sastavi mehatronski sistem, programira PLC, ali i da lokalizuje i otkloni kvar, tj. da prepozna da li je kvar u nekoj električnoj, elektropneumatskoj, pneumatskoj ili hidrauličkoj komponenti ili kontroleru.

Učenici će biti osposobljeni da dijagnostifikuju i otklanjaju kvarove u mehatronskom sistemu. Da preventivno i periodično održavaju opremu, postavljanje i praćenje parametara mehatronskog sistema, kao i mogućnost nastavka daljeg školovanja u ovome području.

Plan i program

Kabineti i radionice

Galerija

ako ti ovaj smer nije interesantan

Želiš da vidiš još smerova?