Škola otvorena za vikend-dopunska nastava

Dragi đaci i kolege, škola će za vikend 11.12.2021. godine biti otvorena za dopunske nastave u prvoj zgradi!