48,3 miliona dinara za fiskulturnu salu Srednje tehničke škole u Somboru