Скочи на садржај

ПОРТУГАЛ

U okviru akreditovanog programskog perioda 2021-2027. za oblast srednjeg stručnog obrazovanja, Srednjoj tehničkoj školi u Somboru je odobren Erasmus plus projekat pod referentnim brojem 2023-1-RS01-KA121-VET-000118247.

Ciljevi projekata mobilnosti su definisani Evropskim razvojnim planom, a odnose se na dalju internacionalizaciju ustanove i deo su globalnog strateškog cilja približavanja evropskom modelu rada u procesu obrazovanja i vaspitanja, a koji podrazumeva implementaciju stečenih znanja i iskustava u obrazovno – vaspitni proces i podržavanje dualnog sistema obrazovanja. Ovim projektima je planirano i profesionalno usavršavanje nastavnika i stručnih saradnika za primenu inovativnih pedagoških metoda i oblika rada koji, između ostalog, promovišu i podržavaju inkluzivni pristup obrazovanju i vaspitanju, poštovanje različitosti i toleranciju. Ciljevi uključivanja učenika u evropske mobilnosti su održavanje i usavršavanje postojećih i sticanje novih stručnih znanja i veština, jačanje jezičkih kompetencija i razvijanje svesti o značaju multikulturalnosti i doprinosu kojim, svojim učestvovanjem u ovim projektima, obogaćuju proces razmene.

Ove godine, u Erasmus plus projekat 2023-1-RS01-KA121-VET-000118247 će biti uključeno 10 učenika dugog i trećeg razreda obrazovnih profila Elektrotehničar računara i Vozač motornih vozila, koji će praksu realizovati u kompanijama u Bragi (Portugal) u trajanju od dve nedelje. Obuka u Portugalu, na temu “Kako sprečiti napuštanje i neuspeh u školi”, predviđa i sedmodnevni boravak tri nastavnika. Obuke će biti realizovate po unapred utvrđenom Planu i programu tokom maja meseca 2024. godine.

 

Partner u projektu je Braga Mobility iz Portugala, organizacija sa dugogodišnjim iskustvom u organizovanju i sprovođenju aktivnosti u oblasti obrazovanja i obuka.

Vrednost projekta iznosi 34 498,00 eura i pokriva sve troškove učesnika, odnosno sve faze realizacije projekta. Projekat je u potpunosti finansiran sredstvima EU.

Koordinator Erasmus projekata, čiji je nosilac Srednja tehnička škola u Somboru, je Marija Vesović, profesor hemije.

 

#erasmusplus #fondacijatemus #stš #suzanavukićević #marijavesović #bragamobility #portugal #mobility