Скочи на садржај

Еразмус+пројекти у Средњој техничкој школи

У Средњој техничкој школи, Сомбор, реализује се трећи Ерасмус+ пројекат под називом „Стручне вештине-гаранција за сигурну будућност“. Партнер на пројекту је “Vitalis Gut Wehlitz“, тренинг центар са вишегодишњим искуством у организацији и спровођењу обука у оквиру програма.

У циљу реалиyације пројекта, 18 ученика другог и трећег разреда је у току априла месеца упућено на двонедељну мобилност у Лајпциг, Немачка, са два наставника у пратњи. Ученици су били подељени у три групе и похађали обуке из области Car Mechanic, Mechatronic и CNC, сходно потребама својих образовних профила. Уз додељене радне задатке и менторе, ученици су имали прилику да покажу постојећа и стекну нова знања, стекну практичне вештине манипулишући модерним алатима и опремом за које нису имали прилике у току редовног школовања, а које ће им користити у будућем школовању и раду. Такође, обука је конципирана по узору на реално радно окружење, те су ученици развијали и способност рада у тиму и самостално, развијали комуникационе вештине, стекли самосталност и одговорност по питању тачности и одговорности у свим сегментима организације времена и живота уопштено.

У исто време на једнонедељну обуку је упућено четири наставника, чланова Тима за дуално образовање и директор школе. Обука се односила на учење о Немачком дуалном систему и начинима спровођења истог. Наставници су у оквиру обуке похађали семинаре у тренинг центру Виталис где су се упознали са немачким образовним системом и начином организације и предностима дуалног система образовања, разменили искуства и примере добре праксе са учесницима из других земаља. Такође, поред семинара су имали прилике да посете и фабрике BMW, Bitzer, Volkswagen, тренинг центре за извођење дуалне наставе, стекну увид у организацију и функционисање система.

Поред стручних знања и вештина, кроз боравак и предвиђене културолошке посете, ученици и наставници су се упознали са културним наслеђем Немачке, начином живота, гастрономијом. Учесници су посетили историјске знаменитости у Дрездену, Берлину, Лајпцигу, технолошки музеј, музеј будућности, зоо врт, фрагменте чувеног Берлинског зида где су имали прилике да и увиде разлике између источне и западне Немачке које су још увек присутне.

Званичан језик мобилности је био енглески. Путем комуникације са менторима, локалним становништвом, вршњацима и колегама из других земаља учесница Ерасмус програма, учесници су се ослободили језичких баријера и знатно унапредили језичке компетенције.

Будући да је у кампусу тренинг центра Vitalis Gut Wehlitz боравило више од 150 учесника из других земаља (Португалија, Шпанија, Пољска, Чешка, Бугарска, Летонија, Литванија…), ученици су у слободно време имали прилике да се друже, размењују искуства, упознају много више култура и народа од предвиђене, стварају нове контакте и пријатељства.

Циљеви пројекта „Стручне вештине-гаранција за сигурну будућност“ су стицање стручних знања и вештина и трансфер на будуће генерације, мултикултуризам, усавршавање језичких компетенција.

Мобилост је успешно реализована, циљеви су испуњени, што потврђују додељени Еуропас сертификати свим учесницима мобилности, који су европски признати. У наредном периоду ће се радити на инплементацији стечених знања у редован рад наше школе. Вредност пројекта износи 57.439,00 евра и покрива све трошкове учесника, односно све фазе реализације пројекта. Пројекат је у потпуности финансирам средствима ЕУ.

Координатори Еразмус+ пројеката у Средњој техничкој школи су Марија Весовић, професор хемије и Срђан Павић, наставник електро групе предмета.

Средњој техничкој школи је недавно одобрена и Ерасмус+ Акредитација за период 2021-2027. године, која обухвата сва подручја рада и комплетан наставни кадар, те се активно планира учешће у програму и наредних година. Кроз интернационализацију установе, укључивањем већег броја ученика и наставног кадра у мобилност, очекујемо повећање мотивације ученика у току редовног школовања, активно учење, нове методе и иновативност у наставном процесу и садржајима, а све у циљу унапређивања квалитета рада установе и пружања нових могућности и квалитетнијег образовања нашим ученицима.