Скочи на садржај

ДЕЖУРСТВО УЧЕНИКА ЛИСТА И ОБАВЕЗЕ ДЕЖУРНОГ УЧЕНИКА!

Дежурни ученик долази на дежурство у преподневној смени у 7,30 и остаје до 13,25 часова; у после подневној смени долази у 13,20 и остаје до 19,10 часова.

· На почетку дежурства преузима свеску дежурства у који уписује своја запажања уредно и савесно.

· Дежурни ученик треба све време да буде на свом дежурном месту, осим ако му неко од наставника или управе школе не додели задатак који захтева напуштање дежурног места. Увек један ученик мора бити на дежурном месту, ако је други ученик упућен да обави неки задатак.

· Дежурни ученик пази на улазна врата, податке о непознатим лицима записује у свеску и даје им потребне информације или их води до тражене службе .

· Дежурни ученици су обавезни да се понашају у складу са правилима понашања у школи и да своју дужност обављају савесно и одговорно.

· У току обављања дежурства дежурни ученик сарађује са дежурним наставником и обраћа му се за помоћ; ако је потребно обраћа се и свим осталим запосленима у школи.

· Дежурни ученици заједно са дежурним наставником брину да се у школи одржава мир и ред.

· Дежурни ученик треба да се понаша као домаћин школе за свако лице које улази у нашу школу.