Srednja tehnička škola Sombor

...regionalni centar tehničkih struka

 • Povećaj veličinu slova
 • Podrazumevana veličina slova
 • Smanji veličinu slova
Predmeti

Raspored pismenih provera

РАСПОРЕД  ОДРЖАВАЊА  ПИСМЕНИХ  И  КОНТРОЛНИХ  ЗАДАТАКА  ДУЖИХ  ОД  15  МИНУТА  ЗА  ВРЕМЕ

ДРУГОГ КЛАСИФИКАЦИОНОГ   ПЕРИОДА

I-4

предмет

датум

Српски  ј. и к

2.11.

3.11.

8.12

15.12.

Математика

04.11

02.12

16.12

 

Енглески ј.

01.12.

17.12

 

 

Немачки  ј.

27.11

 

 

 

Физика

12.11

 

 

 

Хемија

04.12

 

 

 

Биологија

18.11

 

 

 

Географија

06.11

 

 

 

Историја

07.12

 

 

 

Осн. елект.

25.11.

 

 

 

I-5

предмет

датум

Српски  ј. и к

 

 

 

Математика

10.12.

 

 

Енглески  ј.

10.11.

3.12.

 

Немачки  ј.

27.11.

 

 

Биологија

18.11.

 

 

Географија

12.11.

 

 

Физика

03.11.

 

 

Техничко цр

19.11.

17.12

 

Историја

07.12.

 

 

Oсно.елек.

14.12.

 

 

I-6

предмет

датум

Српски  ј. и к

09.11.

04.12

14.12

Хемија

30.11

 

 

Механика

02.11

 

 

Немачки  ј.

27.11

 

 

Историја

04.11

2.12.

 

Енглески ј.

19.11.

10.12

 

Осно.елект.

26.11

17.12

 

Математика

11.12

 

 

Тех.цртање

18.11.

 

 

I-12

предмет

датум

Немачки ј.

27.11

 

 

Хемија

09.12

 

 

Историја(ЕМ)

18.11

16.12

 

Географија

12.11

 

 

Српски ј. и к.

06.11

10.12

 

Технички мат.

24.11

 

 

Осно. елект.

14.12

 

 

Математика

26.11

03.12

 

II-4

предмет

датум

Немачки ј.

02.12

 

 

Енглески ј.

17.11

2.12.

 

Примена рач у ЕТ

26.и 23.11.

10.и7. 12.

 

Историја

07.12

 

 

Електроника

16.11

 

 

Математика

11.11

 

 

Српски ј.и к.

8.12.

15.12.

 

Осн.елек.

3.12.

 

 

Елкт. мерења

10.12.

 

 

II-5

предмет

датум

Српски  ј. и к

17.11

15.12

 

Основе маш.

16.11

14.12

 

Математика

19.11

17.12

 

Немачки ј.

02.12

 

 

Историја

07.12

 

 

Енглески ј.

23.11

09.12

 

Пр. р. елек.

25. и

27.11

16.и

18.12

 

Физика

24.11

 

 

Елек.мерења

8.12.

 

 

II-6

предмет

датум

Српски  ј. и к

17.11.

15.12

 

Географија

10.11

 

 

Осно.електр.

10.12

 

 

Немачки  ј.

01.12

 

 

Енглески ј.

18.11

 

 

ХПК

20.11

 

 

Математика

 

 

 

II-7

предмет

датум

Мађар.ј.

05.11

15.12

 

Физика

24.11

17.12

 

Немачки ј.

01.12

 

 

Енглески ј.

02.11

30.11

 

Математ.

18.12

 

 

Осно.елек.

11.12

 

 

Српски ј.

 

 

 

II-12

предмет

датум

Немачки ј.

27.11

 

 

Српски ј.и к.

16.11

07.12

 

Енглески  ј.

12.11

 

 

Електроника

09.11

02.12

16.12

Математика

05.11

10.11

 

Ел.системи

17.12

 

 

Елек.мерења

16.12.

 

 

III-4

предмет

датум

Српски ј.

25.или26.

16.12

 

Математика

03.12

 

 

Енглески ј.

19.11.

 

 

Електроенер.

15.12.

 

 

Електроника

07.12.

 

 

Мерења у ел.

01.12.

 

 

Рачунари

18.11.

17.12

 

III-5

предмет

датум

Енглески ј.

13.11

04.12

Математика

27.11

18.12

Српски ј.

02.12

 

Мер.у елек.

11.12

 

III-6

предмет

датум

Немачки ј.

01.12

Енглески ј.

23.11

Мерни прет.

19.11

ХИПСКОУ

23.и.25.11.

Српски ј.и к

18.11.

7.12.

III-12

предмет

датум

Екон.и орг.п

17.11

 

Српски ј.и к.

13.11

 

Географија

06.11

 

Математика

02.11

14.12

IV-4

предмет

датум

Екон.и орг.п.

10.12.

 

Математика

 

 

Енглески ј.

19.11.

10.11

Рачунари

17.11.

17.12

Српски ј.и к.

2.11.

7.12.

 

IV-5

предмет

датум

Немачки ј.

13.11

 

Српски ј.

12.11

10.12

Енглески ј.

19.11

11.12

Обн.изв.енер.

18.12

 

Математика

09.12

 

 

IV-6

предмет

датум

Мaтематика

10.11.

16.12

Енглески ј.

20.11

 

ТиДМех.сис.

23.11

 

ПЛЦ

25..и 27.

 

Мехатрон.с.

24.11.

 

 

IV-7

предмет

датум

Устав и п.г

02.11

14.12

 

Филозофија

07.12

 

 

Мађарски ј.

03.12

15.12

 

Екон.и орг.п.

11.12

 

 

Рачунари

17.11

17.12

 

Немачки ј.

05.11

 

 

Енглески ј.

19.11

 

 

Математика

23.12

 

 

Усвојено на седницама одељенских већа 29.11.2015. године.

 

РАСПОРЕД  ОДРЖАВАЊА  ПИСМЕНИХ  И  КОНТРОЛНИХ  ЗАДАТАКА  ДУЖИХ  ОД  15  МИНУТА  ЗА  ВРЕМЕ

ДРУГОГ  КЛАСИФИКАЦИОНОГ  ПЕРИОДА

I-1

предмет

датум

Немачки ј.

30.11

 

 

Енглески ј.

05.11

28.11

 

Математика

04.11

25.11

16.11

Хемија

27.11

 

 

Механика

13.11

04.12

 

Историја

07.12

 

 

Српски ј. и к.

 

 

 

I-2

предмет

датум

Немачки ј.

02.12.

 

 

Математика

20.11.

18.12.

 

Хемија

01.12.

 

 

Енглески ј.

19.11.

 

 

Географија

12.11.

 

 

Српски ј.

05.11.

08.12.

 

Механика

11.11.

02.12.

07.12

Историја

 

 

 

I-8

предмет

датум

Немачки ј.

30.11.

 

 

Историја

18.11.

16.12

 

Информатик

23.11

 

 

Географија

12.11.

 

 

Енглески ј.

22.11.

01.12

 

Математика

26.11.

03.12

 

Српски ј.

 

 

 

I-9

предмет

датум

Немачки ј.

01.12.

 

 

Хемија

04.12.

 

 

Географија

06.11.

 

 

Енглески ј.

24.11.

15.12

 

Историја

03.12.

 

 

Механика

28.11.

 

 

Математика

05.11

26.11

16.12

Српски ј.

 

 

 

II-1

предмет

датум

Српски ј.

06.11.

 

 

Енглески ј.

02.11.

30.11.

 

Немачки ј.

30.11.

 

 

Машински елементи

13.11.

11.12

 

Математика

24.11.

15.12.

 

Географија

12.11.

 

 

Механика

05.11.

04.12.

 

ОТП

10.11.

11.12.

 

Биологија

18.11.

 

 

Физика

25.11.

 

 

II-2

предмет

датум

Немачки ј.

30.11

 

 

Српски ј.и к.

24.11.

 

 

Тех.обрада

18.11.

10.12.

 

Компју. графика

27.11.

11.12.

 

Енглески ј.

17.11.

02.12.

 

Механика

05.11.

03.12.

 

Физика

25.11.

 

 

Историја

09.12.

 

 

Математика

17.11.

 

 

Осн.елек.

8.12.

 

 

II-8

предмет

датум

Немачки ј.

02.12.

 

 

Енглески ј.

23.11.

 

 

Српски ј.

02.11.

 

 

Осн.елект.

8.12.

 

 

II-9

предмет

датум

Српски ј.

 

 

 

Енглеск ј.

02.11.

30.11

 

Биологија

24.11.

 

 

Математика

12.11.

08.12.

 

Историја

07.12.

 

 

Физика

20.11.

 

 

Механика

04.12.

 

 

III-1

предмет

датум

Математика

17.11.

17.12.

 

Технолог.об

04.11.

02.12.

 

Модел м.ел.и ком.

09.11.

07.12.

 

Термодина.

16.11.

 

 

Хид.и пнеу.

20.11.

 

 

Енглески ј.

06.11

26.11

 

Српски ј.

19.11.

8.12.

 

III-2

предмет

датум

Тех.за КУ

20.11.

03.12.

11.12.

Прог.за КУ

26.11.

10.12

 

Енглески ј.

20.11.

 

 

Хид.и пнеу.

19.11.

 

 

Прој.тех.с.

03.11.

24.11.

15.12.

Математика

20.11.

14.12.

 

Српски ј.

18.11.

7.12.

 

III-8

предмет

датум

Немачки ј.

27.11

 

 

Српски ј.

13.11

 

 

Енглески ј.

06.11

23.11

 

III-9

предмет

датум

Српски ј.и к.

Енглески ј.

06.11

23.11

 

Термодин.

09.11

07.11

 

Хидр.и пнеу.

20.11

 

 

Математика

04.12

 

 IV-1

предмет

датум

Исп.маш.конст.

17.11.

15.12.

 

Немачки ј.

04.11.

 

 

Енглески ј.

07.12.

 

 

Конструи.

18.11.

02.12.

 

Моделир.

05.11.

 

 

Математи.

27.11.

11.12.

 

Српски ј.

16.12.

 

 

IV-2

предмет

датум

Српски ј.

10.11.

15.12

 

Пројек.тех.

20.11.

11.12

 

Математика

17.11.

15.11

 

Енглески ј.

18.11.

 

 

IV-9

предмет

датум

Немачки ј.

03.11.

 

 

Енглески ј.

25.11.

16.12

 

Математ.

09.12.

 

 

Моторна возила

01.12.

 

 

Експлоат.

07.12.

 

 

Аутоматиз.

24.11

 

 

Српски ј.

 

 

 

I-3

предмет

датум

Немачки ј.

01.12.

 

 

Математика

17.11.

04.12

 

Тех.цртање

09.11.

07.12

 

Хемија

08.12.

 

 

Енглески ј.

12.11.

 

 

Српски ј.

07.12.

14.12

 

Биологија

18.11.

 

 

Механ.

06.11.

06.12

 

Географија

05.11.

 

 

Физика

16.11.

 

 

I-10

предмет

датум

Хемија

01.12.

 

 

Техн. матер.

04.11.

 

 

Географија

06.11.

 

 

Тех.цртање

17.12.

 

 

Математика

16.12.

 

 

Физика

30.11.

 

 

Српски ј.и к.

 

 

 

II-3

предмет

датум

Немачки ј.

01.12

 

 

Математика

12.11

09.12

 

Историја

07.12

 

 

Српски ј.

26.11

 

 

Енглески ј.

18.11

 

 

О.саоб.псих

13.11

 

 

Механика

03.11

03.12

 

Физика

10.12

 

 

Мотори

 

 

 

II-10

предмет

датум

Немачки ј.

02.12

 

 

Српски ј.

02.11

17.12

 

О.сао.псих.

19.11

 

 

Тех. механ.

16.11

14.12

 

Енглески ј.

26.11

10.12

 

Математика

 

 

 

 

 

 

 

III-3

предмет

датум

Немачки ј.

27.11

 

 

Математика

17.11.

15.12

 

Енглеск ј.

03.11

 

 

Српски ј.

 

 

 

III-10

предмет

датум

Математ.

09.12

 

 

Тр.пр. и шпед.

16.11

 

 

Енглески ј.

27.11

 

 

Српски ј.

 

 

 

 

 

 

 

IV- 3

предмет

датум

Математика

09.11

07.12

 

Немачки ј.

05.11

 

 

Енглески ј.

27.11

 

 

Српски ј.

 

 

 

Усвојено на седницама одељанских већа 30.10.2015. године.

 

Programiranje

CILJ nastave predmeta Programiranje je upoznavanje sa algoritamskim načinom rešavanja problema, ovladavanje tehnikama programiranja i sticanja znanja o savremenim programskim jezicima.

ZADACI nastave predmeta Programiranje i programski jezici su:

 • upoznavanje sa pojmom algoritma i vezom algoritama i savremenih računara;
 • upoznavanje sa procesom rešavanja zadataka na savremenim računarima;
 • sticanje osnovnih znanja o proceduralnim programskim jezicima, načinu zapisa podataka i zapisu programa u proceduralnom programskom jeziku;
 • ovladavanje osnovnim tehnikama programiranja u proceduralnom programskom jeziku;
 • upoznavanje pojma potprogram (modul, funkcija, ...) i složenih struktura podataka;
 • sticanje znanja o raznim algoritmima pretraživanja i sortiranja, kao i upoznavanje rekurzivnih postupaka;
 • osposobljavanje za izradu programa vezanih za primenu u praksi;
 • upoznavanje sa objektno-orijentisanim stilom programiranja;
 • upoznavanje osnovnih pojmova objektno-orijentisane paradigme (objekta, klasa, nasleđivanje)
 • savladavanje konkretnog objektno-orijentisanog programskog jezika;
 • sticanje znanja o elementima objektno-orijentisane analize i objekto-orijentisanom projektovanju programa.

Predmet Programiranje  predstavlja jedan od najvažnijih predmeta u obrazovanju stručnjaka iz oblasti računarstva. To je razlog što je predviđeno da se ovaj predmet izučava tri godine. Reč je o predmetu orijentisanom ka praksi. Dakle, pored sticanja teorijskih znanja (koja su neophodna u ovom predmetu), neophodan je i praktičan rad na računaru. Stoga je u svim razredima za ovaj predmet predviđena teorijska nastava kao i vežbanje na računaru. Pojedine nastavne jedinice su više teorijski orijentisane i za te nastavne jedinice nije predviđeno vežbanje na računaru. S druge strane, za pojedine nastavne jedinice potrebno je više praktičnog rada i tu je predviđen veći fond časova za vežbanje na računarima.


 

Računari - programirano učenje za kontrolne zadatke

Ova zipovana datoteka sadrži dve prezentacije, koje vam mogu pomoći pri pripremi za prvi kontrolni u 3 razredu iz predmeta Računari. Iz prve prezentacije ne treba slog i datoteka, dok iz druge prezentacije treba završno sa Magistralama. SKINI ZIP

Postavljena prezentacija za kontrolni iz Procesora. SKINI ZIP

 

Merenja u elektronici

Sluša se u trećem razredu smerova elekrtitehničar računara, elektrotehničar radio i video tehnike i elektrotehničar automatike. Predmet se sastoji iz dva dela: teorijski i laboratorijski. Godišnji fond časova je 70 za teoriju i 35 za laboratorijske vežbe ( 2 casa teorije i 1 vežbi nedeljno). Ovaj predmet omogućava upoznavanje i prvilnu upotrebu elektronskih instrumenata i pribora. Ove veštine potrebne su za sve laboratorijske vežbe i, naravno, za bilo kakav vid praktičnog rada. Potrebna predznanja: elektronika I, elektronika II, osnove elektrotehnike I i II i električna merenja.

Opširnije...
 

Elektronika II

Sluša se u trećem razredu smerova elekrtotehničar računara , elektrotehničar radio i video tehnike i elektrotehničar automatike.  Predmet se sastoji iz dva dela: teorijski i laboratorijski.  Godišnji  fond časova je 70 za teoriju i 35 za laboratorijske vežbe ( 2 časa teorije i 1 vežbi nedeljno). Ovo je predmet koji daje osnovna znanja potrebna za druge stručne predmete u trećoj i četvrtoj godini, narocito za elektrotehničare radio i video tehnike i automatike.  Potrebna predznanja: elektronika I, osnove elektrotehnike I i II i električna merenja.

 

Opširnije...
 
Još članaka...


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Doniraj

Oracle Partner

Baner
Custom Search

Aktivni korisnici

Imamo 15 gostiju na mreži

-So-Web-Hosting.com

Prijava

Baner

Vremenska prognoza


tehnicka.gif