Srednja tehnička škola Sombor

...regionalni centar tehničkih struka

 • Povećaj veličinu slova
 • Podrazumevana veličina slova
 • Smanji veličinu slova
Home Učenici Istraživački zadaci za srpske pesnike i uputstvo za njihovu izradu

ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАЦИ ЗА СРПСКЕ ПЕСНИКЕ

 

Истраживачки задаци за српске писце реализма

 

НАПОМЕНА ЗА СВЕ УЧЕНИКЕ: СВИ УЧЕНИЦИ ДОЛАЗЕ ПРИПРЕМЉЕНИ НА ЧАС: ПРОЧИТАЛИ СУ КОД КУЋЕ ТЕКСТ ИЛИ ТЕКСТОВЕ КОЈИ ЋЕ СЕ ТАЈ ДАН РАДИТИ У ШКОЛИ.

 

ЈАКОВ ИГЊАТОВИЋ – ВЕЧИТИ МЛАДОЖЕЊА

 

2-2 одељење 24. 4. 2017. (ПАВЛОВИЋ, СМОЛИЋ, БОЖИЋ, ШЕКУЉИЦА)

2-6 одељење 19. 4. 2017. (МИЛИЋ, ПАРИПОВИЋ, БЈЕЛОШ, ЛЕНЂЕЛ)

 

 1. и 2. задатак (два ученика):

Шта је писац писао и навести најпознатија дела

Поетика писца (особине његовог писања, карактеристике његових дела)

Објаснити књижевне термине: роман, друштвени (реалистички) роман

Предлози за размишљање и тумачење дела:

(Питања се односе на оломак из романа дат у читанци)

3. и 4. задатак (два ученика):

Пронаћи и забележити опис господара Софре (изглед, како се облачи, чиме се бави, како се обогатио)

Шта закључујемо – какав је човек Софроније Кирић

Како изгледа соба за посете? Набројати шта се све налази у соби. Навести појединости из текста по којима се види да су добростојећи.

Какав је опис? Чему служи такав опис? Шта нам писац предочава?

О Шамики. (изглед, школовање, понашање, Шамикин однос према другима и однос других према Шамики)

Шта је Шамики у карактеру фалило, по мишљењу аутора романа?

Као старији, како Шамика проводи време?

Прочитати из читанке текст Јована Деретића о слици друштва датој у роману Вечити младожења. Повезати текст са одломком и прокоментарисати. Да ли је видљив став писца према ономе што пише?

 

СВИ ЧЛАНОВИ ГРУПЕ: Шта сам из дела научио што бих могао применити / што би ми могло користити

 

 

МИЛОВАН ГЛИШИЋ – ГЛАВА ШЕЋЕРА

 

2-2 одељење 28. 4. 2017. (ГАТАРИЋ, ДОДИЋ, АНИЧИЋ, МИРКОВИЋ)

2-6 одељење 26. 4. 2017. (САЛАЈ, ПЛАВШИЋ, ЈАНЕШ, ОВУКА)

 

 1. Шта је писац писао и навести најпознатија дела

Поетика писца (особине његовог писања, карактеристике његових дела) - један ученик

 1. Објаснити књижевне термине: приповетка, сатирична приповетка, хумор, сатира, иронија, сарказам - један ученик

3. Предлози за размишљање и тумачење дела: - два ученика

Време, место, тема, мотиви, ликови

Композиција дела

Приказ живота на српском селу (како су приказани сељаци, учитељи, капетани, пандури, свештенство, зеленаши)

Социјално раслојавање ликова у приповеци

Свет је овај скуп преварених и варалица

Примери сатире, ироније и сарказма у приповеци

Шта је све предмет сатире у приповеци

Фантастични елементи у приповеци

Значења имена у функцији карактеризације ликова

 

СВИ ЧЛАНОВИ ГРУПЕ: Шта сам из дела научио што бих могао применити / што би ми могло користити

НАПОМЕНА: У читанци је одломак приповетке. Ви треба да прочитате приповетку у целини.

 

 

РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ – ДАНГА

 

2-2 одељење 5. 5. 2017. (КРАЈИНОВИЋ, ВРДОЉАК, МИРИЋ, ГАРАИ)

2-6 одељење 3. 5. 2017. (ЧЕЉУСКА, РАЛЕНАЦ, ИГОР ПАНИЋ, РАДОЈЧИЋ)

 

 1. Шта је писац писао и навести најпознатија дела

Поетика писца (особине његовог писања, карактеристике његових дела) - један ученик

 1. Објаснити књижевне термине: приповетка, алегорично-сатирична приповетка, алегорија, сатира

- један ученик

3. Предлози за размишљање и тумачење дела: - два ученика

Време, место, тема, мотиви, ликови

Композиција дела

Две равни приповедања: сан и реалност наратора

Какав је узоран и добар грађанин (пронаћи примере како живи, која права има, какав му је однос према књигама, какав му је однос према власти – извести закључке о друштву)

Рашчовечење – објаснити сцене јахања, жигосања

Данга – алегорична приповетка (површински слој – дубински слој приповетке)

Сатирично у приповеци (стање у Србији – власт и народ)

Мотив „старца од стотину лета“

Сличности између приповетке Данга и бајке

СВИ ЧЛАНОВИ ГРУПЕ: Шта сам из дела научио што бих могао применити / што би ми могло користити

 

 

РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ – ВОЂА

 

2-2 одељење 5. 5. 2017. ( ИЛИЋ, МОЧ, КЕМЕР)

2-6 одељење 3. 5. 2017. (КРСТИЋ, РАНЂЕЛОВИЋ, ЈУХАС)

 

 1. Објаснити књижевне термине: приповетка, алегорично-сатирична приповетка, алегорија, сатира, поступак приповедања in medias res (у средиште ствари) - један ученик

 

2. Предлози за размишљање и тумачење дела: два ученика

Време, место, тема, мотиви, ликови

Композиција дела

Вођа – алегорична приповетка (површински слој – дубински слој приповетке)

Сатирично у приповеци (особине вође – особине народа)

Библијски мотив: Мојсијево извођење Јевреја из Египта (паралела)

Мотив деце, једина светлост у мору несвесних

Ко је у Вођи слеп?

О исконској потреби човека да тражи обећану земљу (емигранти) и суочавању са истином

Сличности између приповетке Вођа и бајке

 

СВИ ЧЛАНОВИ ГРУПЕ: Шта сам из дела научио што бих могао применити / што би ми могло користити

 

 

ЛАЗА ЛАЗАРЕВИЋ – ВЕТАР

 

2-2 одељење 12. 5. 2017. (МИЛОШЕВИЋ, СТАНОЈЕВИЋ, РАЈКОВИЋ, БУТКОВИЋ)

2-6 одељење 10. 5. 2017. (РЕПМАН, БАЈЧЕТА, КОСАНОВИЋ, МИЛЕТИЋ)

 

 1. Шта је писац писао и навести најпознатија дела

Поетика писца (особине његовог писања, карактеристике његових дела) - један ученик

 1. Објаснити књижевне термине: приповетка, психолошка приповетка, симбол - један ученик

 

3. Предлози за размишљање и тумачење дела: - два ученика

Време, место, тема, мотиви, ликови

Композиција дела

О Јанку

Снови и стварност у Ветру

Појам „велике мајке“

Едипов комплекс код Јанка

Сукоб слободе и неслободе код Јанка

Зашто је Ветар психолошка приповетка

Симболика ветра (у којим моментима се јавља, какав је ветар, шта представља)

Да ли снови нешто говоре о нама

 

СВИ ЧЛАНОВИ ГРУПЕ: Шта сам из дела научио што бих могао применити / што би ми могло користити

НАПОМЕНА: У читанци је одломак приповетке. Ви треба да прочитате приповетку у целини.

 

 

СИМО МАТАВУЉ – ПОВАРЕТА

 

2-2 одељење 12. 5. 2017. (МИЛАНОВИЋ, ВАРГА, ДУСПАРА, КУЗЕЉЕВИЋ)

2-6 одељење 10. 5. 2017. ( ДАМЈАНОВИЋ, ВУЈНОВИЋ, КЛЕМ, ПАНИЋ БОЈАН)

 

 1. Шта је писац писао и навести најпознатија дела

Поетика писца (особине његовог писања, карактеристике његових дела) - један ученик

 1. Објаснити књижевне термине: новела, навести особине новеле, набројати етапе драмске радње и свакоу етапу повезати са догађајима из дела. – један ученик

 

 1. Предлози за размишљање и тумачење дела: - два ученик

Какви су људи описани у делу? Навести њихове особине.

Какав је амбијент описан у делу? (ентеријер куће, село, природа)

Како на Јурету делује вест о Маричиној смрти? Објаснити.

Како мајка спасава сина? Објаснити.

 

СВИ ЧЛАНОВИ ГРУПЕ: Шта сам из дела научио што бих могао применити / што би ми могло користити

 

 

НАПОМЕНА ЗА СВЕ УЧЕНИКЕ:

УКОЛИКО ВАМ ЈЕ ПОТРЕБНА ПОМОЋ ЗА ПРИПРЕМУ ЗАДАТАКА, МОЖЕТЕ ЈЕ ДОБИТИ НА ДОДАТНОЈ НАСТАВИ КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАВАТИ У ДРУГОЈ ЗГРАДИ:

21. 4. 2017. од 13,55 до 14,30

28. 4. 2017. од 12,30 до 13,05

5, 12. и 19. маја 2017. од 12,30 до 13,05

 

Ваша професорка: Андреја Марјановић

 

 

Поштовани ученици 2-2 и 2-6 одељења,

У овом тексту можете прочитати истраживачке задатке за српске песнике романтизма, као и упутство за њихову израду. Уколико су вам потребне додатне информације, желите помоћ, или само хоћете да проверите да ли сте на добром путу, чекам вас петком у другој згради од 12,30 до 13,05 сати (на додатној настави).

ВАШЕ ИЗЛАГАЊЕ ТРЕБА ДА ТРАЈЕ ОД 5 ДО 8 МИНУТА И ТРЕБА ДА БУДЕ ПРАЋЕНО ПИСАНИМ ТРАГОМ КОЈИ ЋЕМО КАСНИЈЕ МОЋИ СТАВИТИ НА ЗАЈЕДНИЧКУ СТРАНИЦУ КАКО БИ СВИ МОГЛИ ШТО БОЉЕ ДА НАУЧЕ ЛЕКЦИЈУ. ПИСАНИ ТРАГ МОЖЕ ДА БУДЕ У ОБЛИКУ: РЕФЕРАТА СА ИЗДВОЈЕНИМ НАЈВАЖНИЈИМ ТЕЗАМА, ГРАФИКОНА, ЦРТЕЖА, ПЛАКАТА, ПП ПРЕЗЕНТАЦИЈА, СЛИКА, ПРЕОБЛИКОВАЊА ПЕСМЕ У НЕКУ ДРУГУ КЊИЖЕВНУ ВРСТУ, РАЗГОВОРА СА ПИСЦЕМ, КВИЗА,....ИЛИ САМИ ПРЕДЛОЖИТЕ НАЧИН НА КОЈИ БИСТЕ ЖЕЛЕЛИ ДА РАДИТЕ НА ЧАСУ. ОВО ЈЕ ВАШ ЧАС, БУДИТЕ КРЕАТИВНИ И ОСМИСЛИТЕ ГА ТАКО ДА ПОКАЖЕТЕ ДРУГИМА КАКО БИСТЕ ВИ ВОЛЕЛИ ДА СЕ РАДИ НА ЧАСУ.

ЗАДАЦИ СУ ИНДИВИДУАЛНИ, АЛИ У ОКВИРУ ГРУПЕ/ГРУПА У ПРИПРЕМИ ЗАДАТКА БИЛО БИ ДОБРО  ДА САРАЂУЈЕТЕ КАКО БИ ВАШ ЧАС БИО САДРЖАЈАН И ДОБРО ОРГАНИЗОВАН.

 

РАДОВИ ЋЕ БИТИ ОЦЕЊЕНИ БОДОВИМА КОЈИ ЧИНЕ ОТПРИЛИКЕ ЈЕДНУ ТРЕЋИНУ ОЦЕНЕ ИЗ ОВОГ ДЕЛА ГРАДИВА. УКОЛИКО НЕКО НЕ УРАДИ ЗАДАТАК ИЛИ НЕ ДОЂЕ НА ЧАС КАДА ТРЕБА ДА ИЗЛАЖЕ, РАЧУНА СЕ ДА ИМА НУЛА БОДОВА.

 

УЧЕНИЦИ КОЈИ НЕ ИЗЛАЖУ НА ЧАСУ ПРАТЕ РАД СВОЈИХ ДРУГОВА СА ОТВОРЕНОМ СВЕСКОМ И ОЛОВКОМ У РУЦИ, ЗАПИСУЈУ ЗАПАЖАЊА И ПИТАЊА КОЈА ЋЕ У ЗАВРШНОМ ДЕЛУ ЧАСА ПРОЧИТАТИ. И ОВО ЈЕ РАД НА ЧАСУ КОЈИ ЋЕ БИТИ БОДОВАН.

 

ЛИТЕРАТУРА:

Читанка за други разред средње школе – текст песме и питања после текста за интерпретацију песме

Часлав Ђорђевић или Станиша Величковић: Интерпретације из наставе књижевности

Драгиша Живковић: Теорија књижевности

Интернет (може), али проверити више страница и упоредити податке.

 

 

За сада можете прочитати задатке за Бранка Радичевића и Ђуру Јакшића, а до краја недеље биће објављени слични задаци и за Јована Јовановића Змаја и за Лазу Костића.

 

 

Распоред за 2-2:

12. децембар 2016. 1. час: Б. Радичевић: Ђачки растанак  (1. задатак –усмено, 2, 3, 6. задатак)

2. час: Б. Радичевић: Кад млидија умрети  (1. задатак – записати, 4,5,6. задатак)

16. децембар 2016. 1. час: Ђура Јакшић: Вече  (7. задатак –усмено, 8, 9, 12. задатак)

19. децембар 2016.  1. час: Ђура Јакшић: Поноћ (7. задатак – записати, 10,11,12. задатак)

 

 

Распоред за 2-6:

14. децембар 2016. 1. час: Б. Радичевић: Ђачки растанак (1. задатак –усмено, 2, 3, 6. задатак)

2. час: Б. Радичевић: Кад млидија умрети (1. задатак – записати, 4,5,6. задатак)

16. децембар 2016. 1. час: Ђура Јакшић: Вече (7. задатак –усмено, 8, 9, 12. задатак)

21. децембар 2016.  1. час: Ђура Јакшић: Поноћ (7. задатак – записати, 10,11,12. задатак)

 

СРЕЋНО!

Ваша професорка Андреја Марјановић

БРАНКО РАДИЧЕВИЋ

1. Биографија (живот, школовање, занимљивости; шта је писао и најзначајнија дела; поетика писца – особине писања/карактеристике његових дела, ко је утицао на његово стваралаштво)

 

БРАНКО РАДИЧЕВИЋ

Песма „Ђачки растанак“ (одломак из читанке)

2. Спољашња композиција песме - строфа, стих, рима   ( да ли је песма подељена у строфе, колико има слогова у стиху, како се зове такав стих, где га најчешће срећемо, има ли риме, која је врста риме,...) Објаснити шта је поема.

У неколико реченица представити садржину песме. Шта сазнајемо читајући песму, шта нам је песник рекао? (Не треба тумачити садржину.)

 

БРАНКО РАДИЧЕВИЋ

Песма „Ђачки растанак“ (одломак из читанке)

3. Унутрашња композиција песме – тема, мотиви, порука (објаснити и интерпретирати песму, најбоље уз навођење стихова из песме) Нпр. навести четири целине одломка, истаћи мотиве завичаја, младости, ... осећања у вези са наведеним мотивима, све поткрепити стиховима из песме.

 

БРАНКО РАДИЧЕВИЋ

Песма „Кад млидија умрети“

4. Спољашња композиција песме - строфа, стих, рима  (колико има строфа, колико стихова у строфи, како се зове таква строфа, колико има слогова у стиху, како се зове такав стих, има ли риме, која је врста риме, шта је леонински стих/рима)  Објасни шта је елегија.

У неколико реченица представити садржину песме. Шта сазнајемо читајући песму, шта нам је песник рекао? (Не треба тумачити садржину.)

 

БРАНКО РАДИЧЕВИЋ

Песма „Кад млидија умрети“

5. Унутрашња композиција песме – тема, мотиви, порука (објаснити и интерпретирати песму, најбоље уз навођење стихова из песме) Нпр. који је главни мотив песме наговештен већ у наслову, од кога се лирски субјект све опрашта, шта говори о животу, стваралаштву,....., све поткрепити стиховима из песме.

 

БРАНКО РАДИЧЕВИЋ

6. Стилске фигуре и њихова улога у песмама „Ђачки растанак“ и „Кад млидија умрети“

За сваку од наведених стилских фигура потребно је пронаћи и забележити објашњење (дефиницију), навести пример стиха/стихова из наведених песама у којима препознајете ту стилску фигуру и истаћи њену улогу.

Стилске фигуре су: апострофа, инверзија, епитет, поређење, хипербола, анафора, асонанца, алитерација, метафора, еуфемизам.

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА:

Читанка за други разред средње школе – текст песме и питања после текста за интерпретацију песме

Часлав Ђорђевић или Станиша Величковић: Интерпретације из наставе књижевности

Драгиша Живковић: Теорија књижевности

Интернет (може), али проверити више страница и упоредити податке.

 

 

 

ЂУРА ЈАКШИЋ

7. Биографија (живот, школовање, занимљивости; шта је писао и најзначајнија дела; поетика писца – особине писања/карактеристике његових дела, ко је утицао на његово стваралаштво)

 

ЂУРА ЈАКШИЋ

Песма „На Липару – Вече“

8. Спољашња композиција песме - строфа, стих, рима  (колико има строфа, колико стихова у строфи, како се зове таква строфа, колико има слогова у стиху, како се зове такав стих, има ли риме, која је врста риме) Шта је елегија, а шта дитирамб?

У неколико реченица представити садржину песме. Шта сазнајемо читајући песму, шта нам је песник рекао? (Не треба тумачити садржину.)

 

ЂУРА ЈАКШИЋ

Песма „На Липару – Вече“

9. Унутрашња композиција песме – тема, мотиви, порука (објаснити и интерпретирати песму, најбоље уз навођење стихова из песме) Нпр. која два гласа чујемо у овој песми, које строфе су елегичне, а које дитирамбске, како тумачити мотиве јад – песма, лед на души – љубав...., све поткрепити стиховима из песме.

 

ЂУРА ЈАКШИЋ

Песма „На Липару – Поноћ“

10. Спољашња композиција песме - строфа, стих, рима  (колико има строфа,  колико има слогова у стиху, како се зове такав стих, има ли риме, која је врста риме) Шта је рефлексивна/мисаона песма?

У неколико реченица представити садржину песме. Шта сазнајемо читајући песму, шта нам је песник рекао? (Не треба тумачити садржину.)

 

ЂУРА ЈАКШИЋ

Песма „На Липару – Поноћ“

11. Унутрашња композиција песме – тема, мотиви, порука (објаснити и интерпретирати песму, најбоље уз навођење стихова из песме) Нпр. објаснити мотиве ноћи, таме, мајке,.... све поткрепити стиховима из песме.

 

ЂУРА ЈАКШИЋ

12. Стилске фигуре и њихова улога у песмама „На Липару – Вече, Поноћ“

За сваку од наведених стилских фигура потребно је пронаћи и забележити објашњење (дефиницију), навести пример стиха/стихова из наведених песама у којима препознајете ту стилску фигуру и истаћи њену улогу.

Стилске фигуре су: асонанца, алитерација, ономатопеја, метафора, градација, контраст,  анафора, реторско питање, апострофа, поређење.

 

 

ЛИТЕРАТУРА:

Читанка за други разред средње школе – текст песме и питања после текста за интерпретацију песме

Часлав Ђорђевић или Станиша Величковић: Интерпретације из наставе књижевности

Драгиша Живковић: Теорија књижевности

Интернет (може), али проверити више страница и упоредити податке.

 

(2. део задатака)

 

ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ

13. Биографија (живот, школовање, занимљивости; шта је писао и најзначајнија дела; поетика писца – особине писања/карактеристике његових дела, ко је утицао на његово стваралаштво)

 

 

ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ

14.  О збирци песама Ђулићи (шта значи на српском турска реч ђул, како су насловљене песме, о чему се говори у збирци, који су најчешћи мотиви, каква осећања песник испољава,.....). Одабрати две песме из ове збирке (може из читанке) и објаснити њихове теме, мотиве и поруке. Одговоре поткрепити стиховима песама. Шта вам је лепо у овим песмама?

 

 

ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ

15. О збирци песама Ђулићи увеоци (зашто увеоци,  како су насловљене песме, о чему се говори у збирци, који су најчешћи мотиви, каква осећања песник испољава,.....). Прочитати четврту песму из Ђулића увелака, одредити јој тему, мотиве, поруку. Помоћ за анализу песме могу бити и питања после песме (интерпретација) из читанке.Одговоре поткрепити стиховима из песме.  Шта је страшно у овој песми?

 

 

ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ

Песма „Јутутунска народна химна“

16. Објаснити шта је сатирична песма. Унутрашња композиција песме  – тема, мотиви, порука (објаснити и интерпретирати песму, најбоље уз навођење стихова из песме) Нпр. објаснити шта је химна, какав тон има ова песма, како је представљена власт, а како народ, која је то земља Јутутунија,....). Помоћ за анализу песме могу бити и питања после песме (интерпретација) из читанке. Одговоре поткрепити стиховима песама

 

 

ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ

17. Стилске фигуре и њихова улога у песмама из „Ђулића“, „Ђулића увелака“ и из песме „Јутутунска народна химна“

За сваку од наведених стилских фигура потребно је пронаћи и забележити објашњење (дефиницију), навести пример стиха/стихова из наведених песама у којима препознајете ту стилску фигуру и истаћи њену улогу.

Стилске фигуре су: контраст, реторско питање, метафора, градација, сатира, пародија, алузија, иронија, хипербола, алегорија.

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛАЗА КОСТИЋ

18. Биографија (живот, школовање, занимљивости; шта је писао и најзначајнија дела; поетика писца – особине писања/карактеристике његових дела, ко је утицао на његово стваралаштво)

 

 

ЛАЗА КОСТИЋ

19. Са фото-апаратом, по Сомбору, трагом Лазе Костића (посетити Грдски музеј с циљем да се утврди који се предмети из оставштине Лазе Костића чувају у њему, сазнати које установе културе у Сомбору носе Лазино име, пронаћи кућу у којој је живео и радио, место где је сахрањен, фотографисати статуу и све друге трагове великог песника у Сомбору).

 

 

ЛАЗА КОСТИЋ

20. Предисторија песме „Santa Maria della Salute“

Да би се разумела ова песма потребно је знати неке податке из песниковог живота: 1. о Лазиној песми Дужде се жени, 2. о љубави према Ленки Дунђерски, 3. о женидби са Сомборком Јулијаном Паланачки, и 4. о усхићењу барокном црквом у Венецији.

 

 

ЛАЗА КОСТИЋ

21. Песма „Santa Maria della Salute“

Спољашња композиција песме -  (колико има строфа, колико стихова у строфи, како се зове таква строфа?)  Изговорити 15 пута наслов песме (уједно и рефрен песме) и након тога забележити своје мисли и осећања. Одреди врсту песме „Santa Maria della Salute“ (може бити више тачних одговора). Пронаћи значење симбола које је песник користио (Тантал, Прометеј, златна воћка, лабудова песма).

 

 

ЛАЗА КОСТИЋ

22.  Песма „Santa Maria della Salute“

Интерпретација песме по овим питањима је предлог, али може и на начин који ви осмислите.

 1. Коме се песник обраћа на почетку песме? Како је назива? До каквог сазнања песник долази?
 2. Какав је био песников живот и ко је кривац за то? На кога песник мисли кад каже „мајко“?
 3. Кога је песник угледао? Како та особа делује на песникова осећања? Протумачити симболе „златна воћка“ и „танталски род“. Шта се дешава са том особом и како песник то доживљава?
 4. Где се они срећу? Описати њигове сусрете и њихов однос.
 5. У чему се огледа „креативан исход“ песникове љубави?
 6. Шта песник прижељкује? Шта очекује да ће се десити у природи и шта је узрок тим догађајима? Зашто су две строфе спојене у једну?

 

 

ЛАЗА КОСТИЋ

23. Песма „Међу јавом и мед сном“

Спољашња композиција песме - строфа, стих, рима  (колико има строфа, колико стихова у строфи, како се зове таква строфа, колико има слогова у стиху, како се зове такав стих, има ли риме, која је врста риме?).  Одредити врсту песме и објаснити ту врсту песме.

 

 

ЛАЗА КОСТИЋ

24. Песма „Међу јавом и мед сном“

Интерпретација песме по песничким сликама. На пример: три строфе – три песничке слике (коме се песник обраћа, којим речима се обраћа, у каквом су они односу, шта представља плетиво, шта песника мучи, о чему песник говори, шта се то дешава између сна и јаве,...)

 

 

 

Распоред за 2-6:

 

18. јануар 2017.  1. час    Јован Јовановић Змај: Ђулићи и Ђулићи увеоци (13,14, 15. задатак)

2. час    Ј. Ј. Змај: Јутутунска народна химна (13. записати, 16. и 17. задатак)

25. јануар 2017.   1. час    Лаза Костић: „Santa Maria della Salute“ (18, 19, 20. задатак)

2. час    Лаза Костић: „Santa Maria della Salute“ (21, 22. задатак)

1. фебруар 2017.  1. час    Лаза Костић: Међу јавом и мед сном  (23, 24. задатак)

 

 

Распоред за 2-2:

 

16. јануар 2017.  1. час    Јован Јовановић Змај: Ђулићи и Ђулићи увеоци (13,14, 15. задатак)

2. час    Ј. Ј. Змај: Јутутунска народна химна (13. записати, 16. и 17. задатак)

23. јануар 2017.   1. час    Лаза Костић: „Santa Maria della Salute“ (18, 19, 20. задатак)

2. час    Лаза Костић: „Santa Maria della Salute“ (21, 22. задатак)

30. јануар 2017.  1. час    Лаза Костић: Међу јавом и мед сном  (23, 24. задатак)

 

 

 

Наставиће се .....

 

 

 

Doniraj

Oracle Partner

Baner
Custom Search

Aktivni korisnici

Imamo 104 gostiju na mreži

-So-Web-Hosting.com

Prijava

Baner

Vremenska prognoza


stsbaner1.gif