Srednja tehnička škola Sombor

...regionalni centar tehničkih struka

  • Povećaj veličinu slova
  • Podrazumevana veličina slova
  • Smanji veličinu slova
Home Učenici ispitna pitanja Objektno programiranje - Kevago Šandor

Objektno programiranje - Kevago Šandor


Objektno programiranje - mehatronika
1 Deklarisanje pokazivačkih promenljiva, Pristup podacima pomoću pokazivača
2 Definisanje funkcija. Parametri i argumenti.Formalni parametri. Stvarni argumenti.
3 Pokazivači i nizovi
4 Funkcije
5 Funkcije  bez parametara.Globalni identifikatori. Bočni efekti
6 Predaja parametara po referenci
7 Rekurzivne funkcije
8 Višedimenzionalni nizovi -MATRICE, Definisanje matrice
9 Prolasci kroz matricu
10 Definisanje stringa, Inicijalizacija stringa, Pristup elementima stringa pomoću indeksa
11 Osnovne funkcije za rad sa stringovima
12 Modularno programiranje, formiranje sopstvenih modula sa funkcijama za rad sa stringovima
13 Bubble sort, Selection sort
14 Definisanje strukture
15 Strukture i funkcije
16 Pokazivači i strukture
17 Otvaranje i zatvaranje datoteke
18 Rad sa tekstualnim datotekama
19 Rad sa binarnim datotekama
20 Pozicioniranje unutar datoteke (direktan pristup)
21 Osnovni koncepti objektno orjentisanog programiranja.
22 Pojam klase. Definisanje klasnog tipa.
23 Pristup elementima klase.
24 Pojam forme, osobine forme.
25 Komponenta Label.
26 Komponenta Button.
27 Komponenta Edit.
28 Komponenta Timer.
29 Komponenta RadioGroup.
30 Komponenta RadioButton.
31 Komponenta CheckBox.
32 Komponenta  GroupBox.
33 Komponenta ListBox.
34 Komponenta  OpenDialog, SaveDialog.
35 Komponenta  Canvas. Crtanje prostih figura.

Kevago Šandor
 

Doniraj

Oracle Partner

Baner
Custom Search

Aktivni korisnici

Imamo 23 gostiju na mreži

-So-Web-Hosting.com

Prijava

Baner


stsbaner2.gif