Srednja tehnička škola Sombor

...regionalni centar tehničkih struka

  • Povećaj veličinu slova
  • Podrazumevana veličina slova
  • Smanji veličinu slova
Home Učenici Predmeti Elektronika 2

Elektronika II

Sluša se u trećem razredu smerova elekrtotehničar računara , elektrotehničar radio i video tehnike i elektrotehničar automatike.  Predmet se sastoji iz dva dela: teorijski i laboratorijski.  Godišnji  fond časova je 70 za teoriju i 35 za laboratorijske vežbe ( 2 časa teorije i 1 vežbi nedeljno). Ovo je predmet koji daje osnovna znanja potrebna za druge stručne predmete u trećoj i četvrtoj godini, narocito za elektrotehničare radio i video tehnike i automatike.  Potrebna predznanja: elektronika I, osnove elektrotehnike I i II i električna merenja.

 

Sadržaj predmeta

Tokom cele godine, u predmetu se proučavaju integrisana kola (čipovi) raznih tipova i njihova upotreba.

Oblasti :

  1. - Proizvodnja i podela integrisanih kola: podela, monolitna integrisana kola, slojna kola i hibridna kola (informativno)- 5 časova
  2. - Linearna integrisana kola: unutrašnja struktura i upotreba operacionog pojačavača (detaljno)-34 časa
  3. - Logicka kola: opšte karakteristike, familije,  CMOS, zaštita i povezivanje (detaljno)-10 casova.
  4. - Impulsna kola: astabilna kola, monostabilna kola, kvarcni kristal i kvarcni oscilatori (princip rada i primeri)-8 časova.
  5. - A/D i D/A konvertori:  pretvaranje velicina, odmeravanje,  kvantizacija, D/A konvertori i A/D konvertori (princip rada)-10 casova
  6. - Šumovi: pojam, vrste, faktor šuma (informativno)-3 casa.

Laboratorijskim  vežbama se dokazuje teorija;  rade se u grupama, koriste se makete i merni instrumenti ili simulacija na računaru i piše se izveštaj; ocenjuju se jednom u tromesečju.
Usmena provera znanja je u uvodnom delu svakog časa, a pismena na kraju svake oblasti. Radi se jedan seminarski rad iz gradiva ili po želji učenika.

Ovaj predmet zajedno sa elektronikom I spada u grupu izbornih predmeta na maturskom ispitu za sva tri smera

 

Doniraj

Oracle Partner

Baner
Custom Search

Aktivni korisnici

Imamo 22 gostiju na mreži

-So-Web-Hosting.com

Prijava

Baner


stsbaner1.gif