Srednja tehnička škola Sombor

...regionalni centar tehničkih struka

  • Povećaj veličinu slova
  • Podrazumevana veličina slova
  • Smanji veličinu slova
Home Smerovi
upis

Autoelektričar -ogled

Autoelektričari – III godine (24 učenika)
Područje rada:  Elektrotehnika
Automobilska industrija je pre desetak godina doživela pravu revoluciju – elektronski upravljani automobili su preplavili svetska tržista. Zahtevi koji su doveli do toga su  ekološki, ekonomski i sigurnosni. Pored toga, postignuta je značajna udobnost.
Sastavni deo svakog automobila, pored mehaničkih sklopova  i motora, čini prava mreža računarski upravljanih instalacija.  Upravljanje radom motora vrši se pomoću mnoštva senzornih elemenata koji osluškuju kako motor radi, zatim šalju signale računaru na obradu, koji potom podešava rad motora tako da on radi sa što manjom potrošnjom i što manje zagađuje sredinu.  Sistem klima-uređaja, antiblokadni sistem, centralno zaključavanje, navigacioni,  alarmni i mnoštvo drugih sistema nalazi se u samo jednom vozilu. Energetika, elektronika, mašinstvo i računari su oblasti koje danas svaki autoelektričar mora da poznaje da bi pristupio ovim cetvorotočkašima u potrazi za kvarom.

 


Rad sa dijagnostičkom opremom pomoću koje se lakše i sigurnije pronalazi kvar, kontroliše rad različitih sistema u vozilima zahteva veliko znanje i veštinu. Svaki automobil je priča za sebe.  Pre svega treba da budu sigurni što je moguće postići samo ako su ispravni. U tom smislu posao autoelektričara, pored automehaničara, je da to i obezbedi.
Obrazovanje u ovom smeru omogućava učenicima da steknu određene kompetencije za rad sa specijalizovanom opremom koja se koristi u najmodernijim servisima za popravku vozila. Nastava se odvija po modularnom principu prema stručnim oblastima, a karakteristika je veliki broj časova praktične nastave. Sve to pomaže učenicima da lakše  i brže steknu praktična i primenljiva znanja tokom obrazovanja.
Pregled opštih i stručnih predmeta po nedeljnom fondu časova:

 

 

Automehaničar

Automehaničar

Šta radi:

Učenici ovog obrazovnog profila stiču teorijska i praktična znanja o radu i popravci motora i motornih vozila, sastavljanju i rastavljanju delova motornih vozila, merenju i kontrolisanju delova motornog vozila radi održavanja, ugradnji i održavanju delova na vozilima na motorni pogon, pravilnoj upotrebi alata i pribora,…
Praktična nastava se obavlja u školskim ili privatnimj radionicama, u prvom razredu jedan, a u drugom i trećem dva dana nedeljno.

Šta posle:

Nakon završetka školovanja učenici su u mogućnosti da potraže zaposlenje u nekom automehaničarskom servisu, preduzeću za održavanje vozila ili da otvore svoju radionicu i otpočnu privatan posao.
Ukoliko se odluče za nastavak školovanja svršeni srednjoškolci imaju mogućnost jednogodišnje specijalizacije, dokvalifikacije ili prekvalifikacije. 

Bravar

Bravar

 

Učenici ovog obrazovnog profila osposobljavaju se za izradu bravarskih konstrukcija, izradu i montažu građevinske bravarije i čeličnih konstrukcija, ocrtavanje i obeležavanje,  izrada i montaža delova metalnih konstrukcija, priprema mašina i alata za rad, izrada delova od debljih limova, profila i cevi, ručno i mašinsko sečenje materijala, oblikovanje lima, oštrenje alata, pravilno korišćenje alata, pribora i tehničke dokumentacije, izradu metalnih kapijai ukrasnih metalnih ograda, izradu metalnog nameštaja, građevinske metalne konstrukcije.
Praktična nastava se odvija u školskim radionicama. U prvom razredu praktična nastava je jedan, a u drugom i trećem razredu dva dana nedeljno.
Mogućnost zapošljavanja je u privatnim radionicama i industriji.

 

Operater mašinske obrade

Operater mašinske obrade radi na izradi novih mašinskih delova na strugovima, glodalicama, brusilicama i CNC kopjuterizovanim mašinama. Veoma savremeni obrazovni program rađen po evropskim standardima, sa većim brojem časova stručnog i praktičnog osposobljavanja.

 

Vozač motornih vozila

VOZAČ MOTORNIH VOZILA

- trogodišnje školovanje -

Ciljevi i radni zadaci:

Učenici stiču znanja i veštine potrebne za održavanja i osnovne popravke motornih vozila (automobila, kamiona, autobusa, specijalnih vozila), znanja iz bezbednosti i regulisanja u saobraćaju, saobraćajne psihologije, osnova puteva,  ulica, parkirališta, transporta putnika i robe, transportnog prava i drugo. Obavezna je i besplatna obuka za B i C kategoriju.

Šta posle:

- profesionalni vozač u malim ili velikim prevozničkim firmama: transpot robe, prevoz putnika, medicinska vozila, komunalna vozila, taksi, vojska, ili osnivanje i rad u sopstvenoj prevozničkoj firmi...

Ili:

- dodatno obrazovanje radi sticanja četvorogodišnjeg obrazovanja (tehničar drumskog saobraćaja), i sticanje  petog stepena specijalističko obrazovanje za  instruktora vožnje ili vozača motornih vozila- specijalista.

 

OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

 

I razred

II razred

III razred

broj časova

broj časova

broj časova

ned.

god.

ned.

ned.

ned.

ned.

1.

Srpski jezik i književnost

3

111

3

105

3

96

2.

Strani jezik

2

74

2

70

2

64

3.

Ustav i prava

1

32

4.

Istorija

3

111

5.

Geografija

2

74

6.

Muzička umetnost

1

37

7.

Likovna kultura

1

35

8.

Fizičko vaspitanje

2

74

2

70

2

64

9.

Matematika

3

111

3

105

2

64

10.

Računarstvo i informatika

11.

Fizika

2

74

12.

Hemija

2

74

13.

Ekologija i zaštita živ.sr.

1

35

STRUČNI PREDMETI

I razred

II razred

III razred

broj časova

broj časova

broj časova

ned.

god.

ned.

god.

ned.

god.

14.

Tehnologija materijala

2

74

15.

Motorna vozila

2

74

3

105

3

96

16.

Električni  i elekt. uređ.

1

35

17.

Tehničko crtanje

1

37

18.

Osnovi mašinstva

2

70

19.

Tehnička mehanika

2

70

20.

Bezbednost saobraćaja

2

64

21.

Osnovi saob.psihologije

2

70

22.

Teret sa integralnim trans

3

105

23.

Regulisanje saobraćaja

2

70

24.

Prevoz putnika i robe

3

96

25.

Saobraćajna infrastruktura

3

96

26.

Transportno pravo i šped.

2

64

27.

Poslovanje saob.  preduzeća

2

64

28.

Praktična nastava

4

148

4

140

4

140

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Doniraj

Oracle Partner

Baner
Custom Search

Aktivni korisnici

Imamo 40 gostiju na mreži

-So-Web-Hosting.com

Prijava

Baner

Vremenska prognoza


tehnicka.gif