Srednja tehnička škola Sombor

...regionalni centar tehničkih struka

  • Povećaj veličinu slova
  • Podrazumevana veličina slova
  • Smanji veličinu slova
Home Pedagog i psiholog Tim za inkluzivno obrazovanje

Tim za inkluzivno obrazovanje

 

Tim za inkluzivno obrazovanje


Socijalni model pristupa invalidnosti posmatra invalidnost kao društveni, a ne problem pojedinaca sa invaliditetom. Reč je o problemu koji nije prouzrokovan individualnim bolestima, traumama i povredama već nespremnošću društva da se prilagođava potrebama svih svojih članova i da kontinuirano i sistematično stvara uslove za puno i ravnopravno učešće osoba sa invaliditetom u svim sferama društvenog života.

UNESCO definiše inkluziju kao proces rešavanja i reagovanja na raznovrsnost potreba svih učenika kroz sve veće učestvovanje u učenju, kulturama i zajednicama i sve manju isključenost u okviru obrazovanja i iz njega. On obuhvata promene i izmene sadržaja, pristupa, strukture i strategija, sa zajedničkom vizijom koja obuhvata svu decu odgovarajuće starosne dobi i sa ubeđenjem da je redovni obrazovni sistem odgovoran za obrazovanje sve dece. Ideja inkluzivnog obrazovnog programa je individualni obrazovni plan po kojem svako dete napreduje u školi svojim tempom.

U našoj školi tim čine sledeći profesori i sturčni saradnici:

 

  1. Tucaković Buzejić Slađana

  2. Sivulka Jelena

  3. Gradinac Jež Gordana

  4. Pribila Atila

  5. Škorić Bogdan

 

Zadaci i uloge Tima za inkluzivno obrazovanje su da:

- Osiguraju i unapređuju kvalitet vaspitno-obrazovnog rada u školi;

- Koordiniraju izradu, realizaciju i evaluaciju inkluzivnog obrazovanja;

- Identifikuju decu iz osetljivih grupa i daju informacije za izradu pedagoškog profila;

- Učestvuju u radu pedagoškog kolegijuma i upoznaju ga sa programom aktivnosti;

- Izrađuju, sprovode i evaluiraju IVOP-e (individualni vaspitno-obrazovni plan);

- Obezbeđuju podsticajnu atmosferu;

- Osmišljavaju antidiskriminacione mere;

- Osmišljavaju participaciju roditelja;

- Brinu o saradnji roditelja i nastavnika;

- Brinu o stručnom usavršavanju nastavnika;

- Prikupljaju i razmenjuju primere dobre prakse;

- Sarađuju sa drugim stručnim timovima u okviru škole, kao i relevantnim ustanovama van škole.

 

 

Psiholog Bogdan Škorić

 

Doniraj

Oracle Partner

Baner
Custom Search

Aktivni korisnici

Imamo 22 gostiju na mreži

-So-Web-Hosting.com

Prijava

Baner


tehnicka.gif