Srednja tehnička škola Sombor

...regionalni centar tehničkih struka

 • Povećaj veličinu slova
 • Podrazumevana veličina slova
 • Smanji veličinu slova
Home Obaveštenja Tim za zaštitu dece – učenika od nasilja

Tim za zaštitu dece – učenika od nasilja

        Tim za zaštitu dece – učenika od nasilja

     U skladu sa međunarodnim dokumentom Konvencija o pravima deteta i dokumentima koje je usvojila Vlada Republike Srbije (Nacionalni plan akcije za decu i Opšti protokol za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja), Ministarstvo prosvete Republike Srbije objavilo je POSEBNI PROTOKOL ZA ZAŠTITU DECE I UČENIKA OD NASILjA, ZLOSTAVLjANjA I ZANEMARIVANjA U OBRAZOVNO-VASPITNIM USTANOVAMA (krajem 2007.god.)

     U Posebnom protokolu su predstavljene preventivne aktivnosti i definisane procedure u zaštiti dece od nasilja, u kojima je precizirana uloga svih koji su uključeni u život i rad obrazovno-vaspitne ustanove.

     Na osnovu Posebnog protokola ustanova je u obavezi da FORMIRA TIM ZA ZAŠTITU DECE-UČENIKA OD NASILjA.

     U našoj školi TIM čine sledeći profesori i stručni saradnici:

1. OLUJIĆ VLADIMIR

2. VLAISAVLjEVIĆ DANIELA

3. VUKIĆEVIĆ SUZANA

4. NEDELjKOV MILORAD

5. MILIČEVIĆ ĐORĐE

6. ĐANIĆ ANA

7. VOJNOVIĆ IVANA

8. TERZIĆ PAVLE

9. KOČIŠ LjILjANA i

10. MILEUSNIĆ NADA.                               

                         

      Zadaci članova Tima za zaštitu dece-učenika od nasilja su da :

 • učestvuju u obuci za zaštitu dece i učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja;
 • informišu i pruže osnovnu obuku za sve zaposlene u ustanovi sa ciljem sticanja minimuma znanja i veština neophodnih za prevenciju, prepoznavanje, procenu i reagovanje na pojavu nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja dece-učenika;
 • organizuju upoznavanje dece-učenika, roditelja-staratelja i lokalne zajednice sa Opštim protokolom za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja i Posebnim protokolom;
 • koordiniraju izradu i realizaciju programa zaštite dece-učenika od nasilja (preventivne i interventne aktivnosti);
 • organizuju konsultacije u ustanovi i procenjuju nivoe rizika za bezbednost dece-učenika;
 • sarađuju sa relevantnim ustanovama;
 • pripremaju plan nastupa ustanove pred javnošđu i medijima;
 • organizuju evidentiranje pojave nasilja;
 • prikupljaju dokumentaciju;
 • izveštavaju stručna tela i organe upravljanja.

 

                                                                                     Predsednik Školskog odbora,

                                                                               

 

Doniraj

Oracle Partner

Baner
Custom Search

Aktivni korisnici

Imamo 23 gostiju na mreži

-So-Web-Hosting.com

Prijava

Baner


stsbaner2.gif