Srednja tehnička škola Sombor

...regionalni centar tehničkih struka

  • Povećaj veličinu slova
  • Podrazumevana veličina slova
  • Smanji veličinu slova
Home Obaveštenja Maturski ispiti 2017

Maturski ispiti 2017

RASPORED MATURSKIH ISPITA ŠK.2016-2017.GODINE

 


 

IV-1  MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KONSTRUISANjE

IZBORNI PREDMET

ponedeljak ( 5. jun) od 9,45 - 13,00 zgrada 1, učionica 28

a)Ispitivanje mašinskih konstrukcija

Komisija:1.Mišković Tamara -predsednik

2. Tot Olga - ispitivač

3. Živković Vojin -član

kandidati: Bene, Budimčević, Vojkić, Gostimirović, Jović, Kovač, Majić, Pavlović, Sečujski, Topalov

 

sreda ( 7. jun) od 12,30 – 15,00                                         zg 1. učionica 23

b)matematika

Komisija:1.Licinger Jasmina -predsednik

2.Mišković Tamara -ispitivač

3. Lančuški Gabrijela-član

Kandidati: Jokić, Plavšić, Topić

ODBRANA MATURSKOG RADA

četvrtak (8. jun) od 14,00 – 18,00 zgrada 1, učionica28

a)Modeliranje

Komisija:1. Živković Vojin -član

2. Tamara Mišković-predsednik

3.  Pešić Branko-ispitivač

kandidati: Bene, Budimčević, Vojkić, Gostimirović, Jović, Jokić, Kovač, Majić, Pavlović, Plavšić, Sečujski, Topalov, Topić

 

 

IV-2 TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE

IZBORNI PREDMET

utorak ( 6. jun) od 9,45 – 13,00                                         zg.3,beli kabinet

a)tehnologija za kompjuterski upravljane mašine

Komisija:1.Licinger Jasmina -predsednik

2.Tot Olga-ispitivač

3. Nastasić Aleksandar -član

Kandidati: Bojović, Keravica, Nastasić, Nikolin, Pap, Paunović, Pejinović, Stambolić, Trbojević

sreda ( 7. jun) od 12,30-15,00                                          zg 1. učionica 23.

b)matematika

Komisija:1.Licinger Jasmina -predsednik

2. Lančuški Gabrijela -ispitivač

3. Mišković Tamara -član

Kandidati: Senić, Hajdin

 

 

ODBRANA MATURSKOG PRAKTIČNOG RADA

četvrtak (8. jun) od 11,00-16,30                                    zg.3, beli kabinet

Komisija:1.Jelača Radovan-predsednik

2. Nastasić Aleksandar -član

3.Licinger Jasmina-ispitivač

-glodalica-

Kandidati: Bojović, Keravica, Nastasić, Nikolin, Pap, Paunović, Pejinović, Senić, Stambolić, Trbojević, Hajdin

 

 

IV-3 TEHNIČAR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA

IZBORNI PREDMET

ponedeljak ( 5. jun) od 14, 00-16,00                                  zg.1, učionica 13

a)integralni transport

Komisija:1. Novaković Zoran -predsednik

2. Pešić Željko-član

3.Terzić Pavle-ispitivač

Kandidati: Dubravac, Živković, Korać, Lukić, Filipović, Fuštar

 

ponedeljak ( 5.jun) od 16,00-18,00                                    zg.1, učionica 13

b)špedicija

Komisija:1.Terzić Pavle -predsednik

2.Novaković Zoran-ispitivač

3.Pešić Željko-član

Kandidati: Gašić, Zeljković, Olujić, Pekić, Preradović, Radić, Svrkota

ponedeljak (5.jun) od 18,00-20,00                                     zg.1, učionica 13

v)osnovi puteva i ulica

Komisija: 1. Novaković Zoran -predsednik

2.Terzić Pavle-ispitivač

3.Pešić Željko -član

Kandidati: Lazić, Ristić, Trivić, Trivunović, Švalm

 

utorak ( 6. jun) od 8,00-10,30                                             zg.1, učionica 13

g)ekonomika i organizacija saobraćaja

Komisija:1.Novaković Zoran-predsednik

2.Terzić Pavle -član

3.Pešić Željko-ispitivač

Kandidati: Dobre, Đukić, Đuran, Jakšić, Petrović, Radojčić, Todorović, Tomić

 

 

 

 

utorak ( 6.jun) od 15,00-17,30                                              zg.1,učionica13

d)garaže, servisi i parkirališta

Komisija:1.Terzić Pavle-ispitivač

2.Pešić Željko -član

3.Novaković Zoran-predsednik

Kandidati: Dragojević, Inđić, Jakica, Kesler, Lovrić,

 

utorak ( 6. jun) od 10,30-11,00                                             zg.1,učionica21

đ)fizika

Komisija:1.Perić Dragica-ispitivač

2. Suzić Marija -član

3.Terzić Pavle-predsednik

Kandidati: Aničić, Zec

 

sreda ( 7. jun) od 13,00-14,00                                              zg.1,učionica 21

e)matematika

Komisija:1.Trkulja Dragan-ispitivač

2. Mileusnić Nada-član

3.Terzić Pavle-predsednik

Kandidati: Vujaković, Đipalo

ODBRANA MATURSKOG PRAKTIČNOG RADA

sreda (7.jun) od 14,00-15,30                                                  zg.1,učionica 13

a)Bezbednost saobraćaja

Komisija:1.Novaković Zoran-predsednik

2.Terzić Pavle-ispitivač

3. Pešić Željko-član

Kandidati: Jakica, Lukić, Pekić

sreda (7. jun) od 15,30-20,00                                                 zg.1,učionica13

b)garaže, servisi i parkirališta

Komisija:1.Terzić Pavle-ispitivač

2. Pešić Željko-član

3. Novaković Zoran-predsednik

Kandidati: Dragojević, Živković, Kesler, Korać, Lovrić, Petrović, Preradović, Radić, Ristić, Trivunović, Filipović, Švalm

 

petak ( 9. jun) od 8,00-9,30                                                 zg.1, učionica 13

g)motori i motorna vozila

Komisija:1.Novaković Zoran-predsednik

2.Pešić Željko-ispitivač

3.Terzić Pavle-član

Kandidati: Zeljković, Olujić, Tomić, Fuštar

petak ( 9.jun) od 9,30-12,00                                                zg.1, učionica 13

d)regulisanje saobraćaja

Komisija: 1.Novaković Zoran -predsednik

2.Terzić Pavle-ispitivač

3. Pešić Željko -član

Kandidati: Vujaković, Dobre, Dubravac, Inđić, Lazić, Trivić

petak ( 9. jun) od 14,00-16,30                                          zg.1, učionica 13

v)organizacija prevoza

Komisija:1.Novaković Zoran -član

2.Pešić Željko-ispitivač

3.Terzić Pavle-predsednik

Kandidati: Aničić, Gašić, Đipalo, Đukić, Đuran, Zec, Jakša, Radojčić, Svrkota, Todorović

IV-4 ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA

IZBORNI PREDMET

ponedeljak (5.jun) od 8,00-12,00                                         zg. 2, učionica 10

a)računari

Komisija:1.Matijević Goran-predsednik

2.Gerštmajer Imre-ispitivač

3.Kevago Šandor -član

Kandidati: Butorac, Grozdanović, Dejanović, Ihas, Kovačić, Marijanović, Momčilović, Obradović, Ristić, Rončević, Tančik, Tolić

 

sreda ( 7. jun) od 8,00-11,30                                                  zg 1. učionica 23

b)matematika

Komisija:1.Gerštmajer Imre-predsednik

2.  Ponjavić Milorad-član

3. Mironicki Sanja-ispitivač

Kandidati: Bogdanović, Enjev, Križan, Lugumerski, Mijanović, Paskaš, Horvat

ODBRANA MATURSKOG PRAKTIČNOG RADA

četvrtak (8.jun) od 15,30-19,00                                     zg. 2, učionica 10

a)računarske mreže i komunikacije

Komisija:1.Gerštmajer Imre -predsednik

2.Matijević Goran-ispitivač

3.Kevago Šandor -član

Kandidati: Bogdanović, Butaorac, Grozdanović, Ihas, Momčilović, Rončević, Tolić

 

petak ( 9.jun) od 11,30-13,00                                      zg. 2, učionica 10

b)programiranje

Komisija:1.Gerštmajer Imre -predsednik

2.Jandrić Marija-ispitivač

3.Kevago Šandor -član

Kandidati: Enjev, Križan, Lugumerski, Mijanović

petak ( 9.jun) od 8,00-11,30                                        zg. 2, učionica 10

v)računari

Komisija:1.Matijević Goran-predsednik

2.Gerštmajer Imre-ispitivač

3.Kevago Šandor -član

Kandidati: Dejanović, Kovačić, Marijanović, Obradović, Paskaš, Ristić, Tančik

 

četvrtak ( 8. jun) od 15,00-15,30                                       zg. 2, učionica 10

g)osnove automatskog upravljanja

Komisija:1. Gerštmajr Imre -predsednik

2.Kevago Šandor-ispitivač

3. Matijević Goran -član

Kandidati: Horvat

IV-5 ELEKTROTEHNIČAR ENERGETIKE

IZBORNI PREDMET

ponedeljak (5. jun) od 8,00-12,20                                      zg.3, kab. za elekt.

a)osnove automatskog upravljanja

Komisija1.Grujić Bojan-predsednik

2.Terzić Dušan-ispitivač

3.Krajinović Siniša-član

Kandidati: Vuković, Katanić, Mesaroš, Miloš, Milošević, Mitrović, Opačić, Penic, Rajačić, Repac, Šakić

 

utorak (6. jun) od 8,00-9,00                                                zg.3, kab. za elekt.

b)električna postrojenja

Komisija:1.Grujić Bojan-predsednik

2. Terzić Dušan -ispitivač

3. Krajinović Siniša -član

Kandidati: Vorobljev, Duraković

sreda ( 7. jun) od 8,00-8,30                                                    zg.1, učionica 23.

v)matematika

Komisija1. Grujić Bojan-predsednik

2.Ponjavić Milorad-ispitivač

3. Mironicki Sanja -član

Kandidati: Kušel

utorak ( 6. jun) od 9,00-10,30                                                  zg.3,kab. za elek.

d)električne instalacije i osvetljenje

Komisija:1.Grujić Bojan-predsednik

2. Krajinović Siniša-ispitivač

3. Terzić Dušan- član

Kandidati: Vuković, Ostrogonac, Pap

ODBRANA MATURSKOG PRAKTIČNOG RADA

petak ( 9.jun) od 10,30-12,00 zg. 3, rad. za elektrotehniku

a)osnove automatskog upravljanja

Komisija:1.Grujić Bojan-predsednik

2.Terzić Dušan-ispitivač

3. Krajinović Siniša-član

Kandidati: Miloš, Penic, Repac

petak (9. jun) od 8,00-10,30                             zg. 3,kab. za elektrotehniku

v)električna postrojenja

Komisija1.Krajinović Siniša -član

2.Terzić Dušan-ispitivač

3.Grujić Bojan -predsednik

Kandidati: Vorobljev, Vuković, Duraković, Mesaroš, Opačić, Rajačić

 

četvrtak ( 8. jun) od 8,00-10,30                     zg.3,kab. za elektrotehniku

g)obnovljivi izvori energije

Komisija:1.Terzić Dušan-predsednik

2.Grujić Bojan-ispitivač

3.Iđuški Milenko - član

Kandidati: Katanić, Kušel, Milošević, Mitrović, Ostrogonac, Šakić

četvrtak ( 8. jun) od 10,30-12,00                zg.3,kab. za elektrotehniku

d)električne instalacije i osvetljenje

Komisija:1.Grujić Bojan-predsednik

2. Krajinović Siniša-ispitivač

3.Terzić Dušan - član

Kandidati: Vuković, Pap

 

IV-6 TEHNIČAR MEHATRONIKE

MATURSKI PRAKTIČAN RAD

ponedeljak (5.jun) od 14,00-20,00                                        zg.2, učionica 16

prvi radni zadatak

Komisija:1. Matijević Goran- član

2. Pavić Srđan- ispitivač

3. predstavnik poslodavca

Kandidati: Varga Mario, Varga Petar, Grebić, Griva, Dragičević, Žuljević, Kezo, Knezi, Medić, Miloš

 

sreda (7.jun) od 8,00-11,30                                                zg.2, učionica 16

prvi radni zadatak

Komisija:1. Matijević Goran-član

2. Pavić Srđan- ispitivač

3. predstavnik poslodavca

Kandidati: Pehilj, Radelić, Stefanović, Trifunović, Urban, Hadžić

 

 

četvrtak (8.jun) od  8,00-14,00                                       zg.2, učionica 16

drugi radni zadatak

Komisija:1. Matijević Goran- ispitivač

2. Pavić Srđan-član

3. predstavnik poslodavca (Gojković Aleksandar)

Kandidati: Varga Mario, Varga Petar, Grebić, Griva, Dragičević, Žuljević, Kezo, Knezi, Medić, Miloš

petak (9.jun) od 14,00-20,00                                            zg.2, učionica 16

drugi radni zadatak

Komisija:1. Matijević Goran- ispitivač

2. Pavić Srđan-član

3. predstavnik poslodavca (Gojković Aleksandar)

Kandidati: Pehilj, Radelić, Stefanović, Trifunović, Urban, Hadžić

 

utorak ( 6.jun) od 10,00                                         zg. 3, tehničko crtanje

test

Komisija: 1. Grujić Bojan

2. Đorđe Miličević

3. Gordana Jež-Gradinac

Kandidati: Varga Mario, Varga Petar, Grebić, Griva, Dragičević, Žuljević, Kezo, Knezi, Medić, Miloš, Pehilj, Radelić, Stefanović, Trifunović, Urban, Hadžić

IV-9 MAŠINSKI TEHNIČAR MOTORNIH VOZILA

ODBRANA MATURSKOG PRAKTIČNOG RADA

ponedeljak (5. jun) od 8,00-8,30                                                          zg. 3,

a)motori sa utrašnjim sagorevanjem

Komisija:1.Pešić Branko -predsednik

2.Golub Marin-ispitivač

3. Jelača Radovan -član

Kandidati: Gulači

ponedeljak ( 5. jun) od 8,30-11,30                                                       zg. 3,

b)motorna vozila

Komisija1.Jelača Radovan-član

2.Golub Marin-ispitivač

3.Pešić Branko-predsednik

Kandidati: Berber, Bodonji, Miklja, Mušikić, Naprta, Sekulić

 

 

IZBORNI PREDMET

petak ( 9. jun) od 8,00-10,30                                                                  zg.3.

a)motori sa unutrašnjim sagorevanjem

Komisija1. Pešić Branko -predsednik

2.Golub Marin-ispitivač

3. Jelača Radovan-član

Kandidati: Berber, Bodonji, Miklja, Naprta, Sekulić

 

sreda ( 7.jun) od 11,30-12,30                                          zg.1, učionica 23.

b)matematika

Komisija1. Pešić Branko-predsednik

2.Lančuški Gabrijela-ispitivač

3. Mišković Tamara -član

Kandidati: Gulači, Mušikić

ZAVRŠNI ISPITI ŠKOLSKE 2016/2017.GODINE

10.6.2017.,ZGRADA 3

III-8

AUTOMEHANIČAR, od 8,00 časova, zavarivačka radionica

Komisija;1.Golub Marin  -ispitivač

2.Kovač Ljiljana -predsednik

3.Loknar Petar –član

MEHANIČAR GASO I PNEUMOENERGETSKIH POSTROJENjA

od 8,00, zavarivačka učionica

Komisija:1.Živković Vojin-ispitivač

2.Kovač Ljiljana-ispitivač

3.Vojnović Boško-član

 

III-10

VOZAČ MOTORNIH VOZILA, od 8,00 časova, kabinet za tehničko crtanje

RAD

Komisija:1.Novaković Zoran, -ispitivač

2.Dimitrijević Ana -predsednik

3.Terzić Pavle, Pešić Željko-član

VOŽNjA

Komisija:1.Lehota Ivica-predsednik

2.Nenadović Predrag-ispitivač

3.Blanuša Goran-član

 

III-12

AUTOELEKTRIČAR, od 9,00 časova,saobraćajna radionica

Komisija:1.Davidov Ljilja-ispitivač   Žica Vladimir

2. Pekanović Stipan -predsednik

3.Grujić Bojan  -član

 

ELEKTROMONTER MREŽA I POSTROJENjA, od 8,00  časova, radionica za elektrotehniku

Komisija:1. Farkaš Ištvan -ispitivač

2. Davidov Ljilja-predsednik

3. Žica Vladimir –član

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISPIT  IZ  MATERNjEG  JEZIKA  I  KNjIŽEVNOSTI

Sreda, 10. jun 2017. od 9,00 sati

IV-1 prof. Tijana Damjanović

učionica br.21

Komisija: Kalinić Tanja -član

Tijana Damjanović - ispitivač

Plužarev Bojan-predsednik

 

IV-2 prof. Tijana Damjanović

učionica br.21

Komisija: Kalinić Tanja -član

Tijana Damjanović - ispitivač

Plužarev Bojan-predsednik

IV-3 prof. Nebojša Kozarević

učionica br.13

Komisija: Nebojša Kozarević-ispitivač

Gordana Mirjanić-član

Andreja Marjanović-predsednik

IV-4 prof. Andreja Marjanović

učionica br.4

Komisija: : Nebojša Kozarević-predsednik

Gordana Mirjanić-član

Andreja Marjanović-ispitivač

IV-5 prof. Bojan Plužarev

učionica br.10

Komisija: Kalinić Tanja -član

Tijana Damjanović - predsednik

Plužarev Bojan-ispitivač

 

IV-6 prof. Tanja Kalinić

učionica br.20

Komisija: Kalinić Tanja -član

Tijana Damjanović - ispitivač

Plužarev Bojan-predsednik

 

IV-9 prof. Gordana Mirjanić

učionica br.11

Komisija: Mirjanić Gordana-ispitivač

Kozarević Nebojša- član

Andreja Marjanović-predsednik

 

Doniraj

Oracle Partner

Baner
Custom Search

Aktivni korisnici

Imamo 23 gostiju na mreži

-So-Web-Hosting.com

Prijava

Baner


stsbaner2.gif