Srednja tehnička škola Sombor

...regionalni centar tehničkih struka

  • Povećaj veličinu slova
  • Podrazumevana veličina slova
  • Smanji veličinu slova
Home Obaveštenja Maturski i završni ispiti 2016

Maturski i završni ispiti 2016

MATURSKI ISPITI ŠK.2015-2016.GODINE 6.-10. 06.2016.

ISPIT  IZ  MATERNjEG  JEZIKA  I  KNjIŽEVNOSTI  Sreda, 8. jun 2016. od 13,00 sati

ZAVRŠNI ISPITI ŠKOLSKE 2015/2016.GODINE SREDA, 8.jun 2016. ,ZGRADA 3

 

 


IV-1  MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KONSTRUISANjE

ODBRANA MATURSKOG RADA

ponedeljak (6.jun 2016) od 15,00-18,00 zgrada 1, učionica28

a)Modeliranje

Komisija:

1.  Živković Vojin -član

2.   Jež-Gradinac Gordana-predsednik

3.  Janjatović Nada-ispitivač

kandidati: Knežević, Konjović, Milošević, Simeunović, Sladojević,  Cvejić, Češnovar

utorak (7. jun 2016.) od 14,00-16,40                         zgrada 1, učionica28

b)Modeliranje

Komisija:

1. Jež-Gradinac Gordana -predsednik

2.Živković Vojin-ispitivač

3.Janjatović Nada-član

kandidati: Bajin, Bešlin, Brajić, Vaslović, Gubić, Jarminac, Lazarević

utorak (7. jun 2016.) od 16,40-17,00 zgrada 1, učionica28

v)Konstruisanje

Komisija:

1. Jež-Gradinac Gordana -predsednik

2.Tot Olga-ispitivač

3.Janjatović Nada-član

kandidati: Bubanja

 

 

IZBORNI PREDMET

četvrtak (9. jun 2016.) od 10,40-13,00 (6 kand.) zgrada 1, učionica 28

četvrtak (9. jun 2016.) od 14,00-17,30 (7 kand.) zgrada 1, učionica 28

a)Ispitivanje mašinskih konstrukcija

Komisija:

1.Jež-Gradinac Gordana -predsednik

2. Tot Olga - ispitivač

3. Loknar Petar -član

kandidati: Bajin, Bešlin, Brajić, Bubanja, Jarminac, Lazarević, Knežević, Konjović, Sladojević, Cvejić, Češnovar

 

petak (10. jun 2016.) od 14,00-15,00                                zg 1. učionica 21.

b)matematika

Komisija:

1.Jež-Gradinac Gordana-predsednik

2. Ponjavić Milorad-ispitivač

3. Lančuški Gabrijela  -član

Kandidati: Vaslović, Milešević, Simeunović, Gubić

 

 

 

 

IV-2 TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE

ODBRANA MATURSKOG PRAKTIČNOG RADA

ponedeljak (6. jun 2016.) od 14,00-18,00                        zg.3, beli kabinet

Komisija:

1. Kalinić Tanja -predsednik

2. Licinger Jasmina-član

3.Nastasić Aleksandar-ispitivač

-glodalica-

Kandidati: Lalić, Marinković, Marjanović, Mesaroš, Milanović, Perić, Pećanac, Radosavljević, Fabijan-Veselinović, Cvijić

utorak ( 7. jun 2016.) od 8,00-13,00                                 zg.3, beli kabinet

Komisija:

1. Kalinić Tanja-predsednik

2. Nastasić Aleksandar-član

3.Licinger Jasmina-ispitivač

-glodalica-

Kandidati: Bijalković, Gogoljak, Dejanović, Živković, Ilić Dejan, Ilić Dragan, Ilić N., Jovanović, Jović, Korica, Kusić

 

IZBORNI PREDMET

petak (10. jun 2016.) od 8,00-12,20 ( 12 kand.)               zg.3,beli kabinet

petak (10. jun 2016.) od 16,40-19,00 ( 6 kand.)               zg.3,beli kabinet

a)tehnologija za kompjuterski upravljane mašine

Komisija:

1.Kalinić Tanja -predsednik

2.Tot Olga-ispitivač

3.Nastasić Aleksandar -član

Kandidati: Bijalković, Gogoljak, Dejanović, Živković, Ilić Dejan, Ilić Dragan, Jović, Korica, Kusić, Lalić, Marinković, Marjanović, Mesaroš, Milanović, Perić, Pećanac, Radosavljević, Cvijić

četvrtak (9. jun 2016.) od 14,00-15,00                              zg 1. učionica 23.

b)matematika

Komisija:

1.Kalinić Tanja-predsednik

2. Lančuški Gabrijela -ispitivač

3.Ponjavić Milorad -član

Kandidati: Ilić N., Jovanović, Fabijan-Veselinović,

 

IV-3 TEHNIČAR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA

ODBRANA MATURSKOG PRAKTIČNOG RADA

ponedeljak (6. jun 2016.) od 14,00-16,00                               zg.1,učionica 13

a)Bezbednost saobraćaja

Komisija:

1.Novaković Zoran -predsednik

2.Terzić Pavle-ispitivač

3. Pešić Željko -član

Kandidati: Batalo, Graovac, Dobi, Jokić,

ponedeljak (6. jun 2016.) od 16,00-19,00                             zg.1,učionica13

b)garaže, servisi i parkirališta

Komisija:

1.Terzić Pavle-ispitivač

2. Pešić Željko-član

3.Novaković Zoran-predsednik

Kandidati: Alparac, Arlov, Bajčev, Dobraš,Žužić, Jakšić, Peruničić, Plavšić, Radman, Stojakov

utorak (7. jun 2016.) od 8,00-9,30                                      zg.1, učionica 13

v)organizacija prevoza

Komisija:

1.Novaković Zoran-predsednik

2.Pešić Željko-ispitivač

3.Terzić Pavle-član

Kandidati: Bosić, Katić, Perić, Popić,

utorak (7. jun 2016.) od 9,30-10,10                                      zg.1, učionica 13

g)motori i motorna vozila

Komisija:

1.Novaković Zoran-predsednik

2.Pešić Željko-ispitivač

3.Terzić Pavle-član

Kandidati: Kozlina,

utorak (7. jun 2016.) od 10,10-11,30                                    zg.1, učionica 13

d)regulisanje saobraćaja

Komisija:

1. Novaković Zoran-predsednik

2.Terzić Pavle-ispitivač

3.Pešić Željko -član

Kandidati: Bogdanović, Kerić, Soldat, Fridrih

IZBORNI PREDMET

četvrtak (9. jun 2016.) od 14,30-16,15 zg.1, učionica 13

a)integralni transport

Komisija:

1. Novaković Zoran -predsednik

2. Pešić Željko-član

3.Terzić Pavle-ispitivač

Kandidati: Batalo, Graovac, Dobi, Žužić, Jokić,

 

četvrtak (9. jun 2016.) od 16,15-17,00 zg.1, učionica 13

b)špedicija

Komisija:

1.Terzić Pavle -predsednik

2.Novaković Zoran-ispitivač

3.Pešić Željko-član

Kandidati: Alparac,Katić,

četvrtak (9. jun 2016.) od 17,00-18,00 zg.1, učionica 13

v)osnovi puteva i ulica

Komisija:

1. Novaković Zoran -predsednik

2.Terzić Pavle-ispitivač

3.Pešić Željko -član

Kandidati: Dobraš, Jakšić, Kerić

 

petak (10. jun 2016.) od 14,00-16,00                                zg.1, učionica 13

g)ekonomika i organizacija saobraćaja

Komisija:

1.Novaković Zoran-predsednik

2.Terzić Pavle -član

3.Pešić Željko-ispitivač

Kandidati: Perić, Peruničić, Popić, Soldat,Fridrih

 

petak (10. jun 2016.) od 16,00-17,00                                     zg.1,učionica13

d)garaže, servisi i parkirališta

Komisija:

1.Terzić Pavle-ispitivač

2.Pešić Željko -član

3.Novaković Zoran-predsednik

Kandidati: Bajčev, Radman, Stojakov,

 

četvrtak (9. jun 2016.) od 14,00-14,30                                  zg.1,učionica21

đ)fizika

Komisija:

1.Perić Dragica-ispitivač

2.Suzić Marija -član

3.Novaković Zoran-predsednik

Kandidati: Bosić, Kozlina

 

četvrtak (9. jun 2016.) od 13,00-14,00                                 zg.1,učionica 21

e)matematika

Komisija:

1.Mironicki Sanja-ispitivač

2.Mileusnić Nada-član

3.Novaković Zoran-predsednik

Kandidati: Arlov, Bogdanović, Pruničić

IV-4 ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA

ODBRANA MATURSKOG PRAKTIČNOG RADA

utorak (7. jun 2016.) od 14,00-16,00                                  zg. 2, učionica 10

a)računarske mreže i komunikacije

Komisija:

1.Kevago Šandor -predsednik

2.Matijević Goran-ispitivač

3.Jandrić Marija-član

Kandidati: Vuković, Galić, Gostimirović, Džakula, Šimon

 

utorak ( 7. jun 2016.) od 16,00-19,00                              zg. 2, učionica 10

b)proogramiranje

Komisija:

1.Kevago Šandor -predsednik

2.Jandrić Marija-ispitivač

3. Matijević Goran-član

Kandidati: Babočajić, Vračarić, Žužić, Janeš, Ljubojević, Rajić, Hauk, Čolić

ponedeljak (6. juna 2016.) od 14,20-18,20                         zg. 2, učionica 10

v)računari

Komisija:

1. Kevago Šandor-predsednik

2.Gerštmajer Imre-ispitivač

3.Matijević Goran -član

Kandidati: Aladić, Arlov, Burg, Vidaković, Vrućinić, Đulinac, Malešević, Marković, Obradović, Siječanj, Stanišić, Turudija

 

ponedeljak (6.jun 2016.) od 14,00-14,20                           zg. 2, učionica 10

g)osnove automatskog upravljanja

Komisija:

1. Gerštmajr Imre -predsednik

2.Kevago Šandor-ispitivač

3. Galac Oskar-član

Kandidati: Janjatović

IZBORNI PREDMET

četvrtak ( 9. jun 2016.) od 14,00-16,20                            zg. 2, učionica 10

a)računari

Komisija:

1.Kevago Šandor -predsednik

2.Gerštmajer Imre-ispitivač

3.Matijević Goran -član

Kandidati: Vrućinić, Žužić, Janjatović, Marković, Rajić, Turudija, Šimon

 

petak (10. jun 2016.) od 10,40-19,00                                zg 1. učionica 23

b)matematika

Komisija:

1.Kevago Šandor-predsednik

2. Trkulja Dragan-ispitivač

3. Mironicki Sanja-član

Kandidati: Aladić, Arlov, Babočajić, Burg, Vidaković, Vračarić, Vuković, Galić, Gostimirović, Đulinac, Janeš, Ljubojević, Malešević, Obradović, Siječanj, Stanišić, Hauk, Čolić, Džakula

IV-5 ELEKTROTEHNIČAR ENERGETIKE

ODBRANA MATURSKOG PRAKTIČNOG RADA

ponedeljak(6.jun 2016.) od 14,00-14,40 zg. 3, rad. za elektrotehniku

a)osnove automatskog upravljanja

Komisija:

1.Iđuški Milenko-predsednik

2.Terzić Dušan-ispitivač

3. Krajinović Siniša-član

Kandidati: Antić, Šveljo

ponedeljak (6. jun 2016.) od 14,40-15,20        zg.3, kab. za elektrotehniku

b)električne mašine

Komisija

1. Iđuški Milenko-predsednik

2.Terzić Dušan-ispitivač

3.  Krajinović Siniša -član

Kandidati: Litvaji, Štrangar

ponedeljak (6. jun 2016.) od 15,20-17,20         zg. 3,kab. za elektrotehniku

v)električna postrojenja

Komisija

1.Krajinović Siniša -član

2.Terzić Dušan-ispitivač

3.Iđuški Milenko -predsednik

Kandidati: Brekalo, Vasić, Deležan, Lajić, Trivunović, Cvjetković

utorak (7. jun 2016.) od 14,00-16,00 zg.3,kab. za elektrotehniku

d)projektovanje električnih instalacija i osvetljenja

Komisija:

1.Iđuški Milenko -predsednik

2.Krajinović Siniša-ispitivač

3.Terzić Dušan- član

Kandidati: Barać, Vlatković, Vujinović, Gajzer, Zobenica, Milivojević, Plužarev

 

IZBORNI PREDMET

četvrtak (9. jun 2016.) od 14,00-17,00 ( 9 kand.)         zg.3, kab. za elekt.

petak (10. jun 2016.) od 14,00-16,00 ( 6 kand.)             zg.3, kab. za elekt.

a)osnove automatskog upravljanja

Komisija

1. Iđuški Milenko-predsednik

2.Terzić Dušan-ispitivač

3. Krajinović Siniša-član

Kandidati: Antić, Barać, Brekalo, Vasić, Vujinović, Vlatković, Gajzer, Deležan, Zobenica,  Litvaji, Milivojević,  Plužarev, Trivunović, Cvjetković, Šveljo

 

četvrtak (9. jun 2016.) od 13,30-14,00                            zg.3, kab. za elekt.

b)elektronika u energetici

Komisija:

1.Iđuški Milenko-predsednik

2.Krajinović Siniša-ispitivač

3.Terzić Dušan-član

Kandidati: Štrangar

četvrtak ( 9. jun 2016.) od 12,30-13,00                            zg.1, učionica 23.

v)matematika

Komisija

1. Iđuški Milenko-predsednik

2.Mileusnić Nada-ispitivač

3.Lančuški Gabrijela-član

Kandidati: Lajić

 

IV-6 TEHNIČAR MEHATRONIKE-ogled

MATURSKI PRAKTIČAN RAD

06. jun 2016.(ponedeljak) od 8,00-13,00                            zg.2, učionica 16

prvi radni zadatak

Komisija:

1. Matijević Goran-ispitivač

2. Pavić Srđan-član

3. predstavnik poslodavca ( Aleksandar Gojković   )

Kandidati: Aroki, Borović, Brbaklić, Burović, Butigan, Vukadinović, Grubić, Damjanović, Dunović,

 

06. jun 2016.(ponedeljak) od 14,00-19,00                          zg.2, učionica 16

prvi radni zadatak

Komisija:

1. Matijević Goran-ispitivač

2. Pavić Srđan-član

3. predstavnik poslodavca ( Aleksandar Gojković  )

Kandidati: Esapović, Zlatanović, Jozić, Jokić, Kanjo, Kočiš, Lončar, Martonoški, Merli

09. jun 2016.(četvrtak) od 8,00-12,00                                  zg.2, učionica 16

prvi radni zadatak

Komisija:

1. Matijević Goran-član

2. Pavić Srđan-ispitivač

3. predstavnik poslodavca (Gojković Aleksandar)

Kandidati: Mileusnić, Nikolin, Petreš, Stošić, Sudar, Tepavac, Hernaus

09. jun 2016.(četvrtak) od 14,00-19,00                               zg.2, učionica 16

drugi radni zadatak

Komisija:

1. Matijević Goran-član

2. Pavić Srđan-ispitivač

3. predstavnik poslodavca (Gojković Aleksandar)

Kandidati: Aroki, Borović, Brbaklić, Burović, Butigan, Vukadinović, Grubić, Damjanović, Dunović,

 

11. jun 2016.(petak) od 8,00-13,00                                  zg.2, učionica 16

drugi radni zadatak

Komisija:

1. Matijević Goran-član

2. Pavić Srđan-ispitivač

3. predstavnik poslodavca (Gojković Aleksandar)

Kandidati: Esapović, Zlatanović, Jozić, Jokić, Kanjo, Kočiš, Lončar, Martonoški, Merli,

11. jun 2016.(petak) od 14,00-18,00                              zg.2, učionica 16

drugi radni zadatak

Komisija:

1. Matijević Goran-član

2. Pavić Srđan-ispitivač

3. predstavnik poslodavca (Gojković Aleksandar)

Kandidati: Mileusnić, Nikolin, Petreš, Stošić, Sudar, Tepavac, Hernaus

 

07. jun 2016. (utorak) od 10,00                            zg. 3, tehničko crtanje

test

Komisija:

1. Marijana Bogdanović

2. Đorđe Miličević

3. Branko Pešić

Kandidati: Aroki, Borović, Brbaklić, Burović, Butigan, Vukadinović, Grubić, Damjanović, Dunović, Esapović, Zlatanović, Jozić, Jokić, Kanjo, Kočiš, Lončar, Martonoški, Merli, Mileusnić, Nikolin, Petreš, Stošić, Sudar, Tepavac, Hernaus

IV-7  ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA-mađarski jezik

ODBRANA MATURSKOG PRAKTIČNOG RADA

utorak (7. jun 2016.) od 8,00-10,00                                 zg.2, učionica 13

b)računari

Komisija:

1.Galac Oskar-predsednik

2.Gerštmajer Imre-ispitivač

3.Kevago Šandor-član

Kandidati: Kemenj, Miolnar, Moric, Čapo

 

utorak ( 7. jun 2016.) od 10,00-11,20                            zg.2, učionica 13

b)programiranje

Komisija:

1. Gerštmajer Imre -član

2. Galac Oskar -predsednik

3.Kevago Šandor-ispitivač

Kandidati: Vaci, Smolencki, Toldi

IZBORNI PREDMET

četvrtak ( 9. jun 2016.) od 16,00-18,20                     zg.2, učionica 13

a)računari

Komisija:

1.Galac Oskar -predsednik

2.Gerštmajer Imre-ispitivač

3.Kevago Šandor -član

Kandidati: Vaci, Kemenj, Miolnar, Moric, Čapo

četvrtak (9. jun 2016.)  od 14,00-14,45                      zg.2, učionica 13

b)matematika

Komisija:

1.Galac Oskar -predsednik

2. Kiš Robert-ispitivač

3.Kolesar Rozalija-član

Kandidati: Smolencki, Toldi

IV-9 MAŠINSKI TEHNIČAR MOTORNIH VOZILA

ODBRANA MATURSKOG PRAKTIČNOG RADA

ponedeljak (6.jun 2016.) od 15,40-19,00                                                zg. 3,

a)motori sa utrašnjim sagorevanjem

Komisija:

1.Maljković Branko -predsednik

2.Golub Marin-ispitivač

3. Jelača Radovan-član

Kandidati: Gvojić, Mačkić, Ognjenović, Suhalj, Todorović, Topić, Ham,

utorak ( 7. jun 2016.) od 8,00-10,30                                                 zg. 3,

b)motorna vozila

Komisija

1. Jelača Radovan-član

2.Golub Marin-ispitivač

3.Maljković Branko-predsednik

Kandidati: Đurđević, Patarić, Radić, Ružić,

 

utorak ( 7. jun 2016.) od 14,40-16,40                                                   zg.3,

v)eksploatacija i održavanje motornih vozila

Komisija:

1.Maljković Branko -predsednik

2.Golub Marin-ispitivač

3.Jelača Radovan- član

Kandidati: Lazendić, Odobašić, Opsenica, Radev, Raić, Tomašević

 

IZBORNI PREDMET

četvrtak (9. jun 2016.) od 14,00-17,30 ( 9 kand.)                          zg.3,

petak ( 10. jun 2016.) od 16,00-18,00 (8 kand.)                                zg.3.

a)motori sa unutrašnjim sagorevanjem

Komisija

1. Maljković Branko -predsednik

2.Golub Marin-ispitivač

3. Jelača Radovan -član

Kandidati: Gvojić, Đurđević, Lazendić, Mačkić, Odobašić, Opsenica, Radev, Radić, Raić, Ružić, Suhalj, Todorović, Tomašević, Ham,

 

petak ( 10. jun 2016.) od 15,00-16,00                             zg.1, učionica 21.

b)matematika

Komisija

1. Golub Marin-predsednik

2.Lančuški Gabrijela-ispitivač

3. Ponjavić Milorad-član

Kandidati: Ognjenović, Patarić, Topić

ZAVRŠNI ISPITI ŠKOLSKE 2015/2016.GODINE

SREDA, 8.jun 2016. ,ZGRADA 3

III-8

AUTOMEHANIČAR, od 8,00  časova, zavarivačka radionica

Komisija;

1.Golub Marin  -ispitivač

2.Vojnović Boško-predsednik

3.Loknar Petar -član

 

III-10

VOZAČ MOTORNIH VOZILA, od 8,00-11,45  časova, kabinet za tehničko crtanje

RAD

Komisija:

1.Novaković Zoran, -ispitivač

2.Dimitrijević Ana -predsednik

3.Terzić Pavle, Pešić Željko-član

VOŽNjA

Komisija:

1.Lehota Ivica-predsednik

2.Nenadović Predrag-ispitivač

3.Blanuša Goran-član

 

III-12

AUTOELEKTRIČAR, od 14,00  časova,saobraćajna radionica

Komisija:

1.Davidov Ljilja-ispitivač

2. Pekanović Stipan-član

3.Grujić Bojan  -predsednik

 

ELEKTROMONTER MREŽA I POSTROJENjA, od  13,15-14,00   časova, radionica za elektrotehniku

Komisija:

1. Farkaš Ištvan -ispitivač

2. Davidov Ljilja-predsednik

3. Žica Vladimir –član

 

 

 

 

 

 

ISPIT  IZ  MATERNjEG  JEZIKA  I  KNjIŽEVNOSTI

Sreda, 8. jun 2016. od 13,00 sati

IV-1 učionica 4   -prof.Kozarević Nebojša

Komisija:

Mirjanić Gordana-član

Kozarević Nebojša- ispitivač

Plužarev Bojan-predsednik

Kandidata:15

IV-2 učionica 20  -prof.Kalinić Tanja

Komisija:

Kalinić Tanja-ispitivač

Marjanović Andreja-član

Klepić Snežana-predsednik

Kandidati:21

IV-3 učionica 19 -prof.Marjanović Andreja

Komisija:

Kalinić Tanja-ispitivač

Marjanović Andreja-član

Klepić Snežana-predsednik

Kandidata:23

IV-4 učionica 21  -prof.Klepić Snežana

Komisija:

Klepić Snežana-ispitivač

Marjanović Andreja-predsednik

Kalinić Tanja-član

Kandidata:26

IV-5 učionica 18  prof.Ana Šić-Đapić

Komisija:

Kalinić Tanja-ispitivač

Marjanović Andreja-član

Klepić Snežana-predsednik

kandidata:17

IV-6 učionica 23 -prof.Plužarev Bojan

Komisija:

Mirjanić Gordana-član

Kozarević Nebojša- predsednik

Plužarev Bojan-ispitivač

Kandidata:25

IV-9 učionica 22  -prof.Mirjanić Gordana

Komisija:

Mirjanić Gordana-ispitivač

Kozarević Nebojša- član

Plužarev Bojan-predsednik

Kandidata:17

IV-7 učionica 3  -prof.Oršovai Bibijana

Komisija:

Oršovai Bibijana-ispitivač

Janković Margita-član

Galac Oskar-predsednik

Kandidata:7

 

 

 

Doniraj

Oracle Partner

Baner
Custom Search

Aktivni korisnici

Imamo 47 gostiju na mreži

-So-Web-Hosting.com

Prijava

Baner


tehnicka.gif