Srednja tehnička škola Sombor

...regionalni centar tehničkih struka

  • Povećaj veličinu slova
  • Podrazumevana veličina slova
  • Smanji veličinu slova
Home Obaveštenja NOVI SREDNjOŠKOLSKI UDžBENICI

NOVI SREDNjOŠKOLSKI UDžBENICI

NOVI SREDNjOŠKOLSKI UDžBENICI

Rade Raonić, profesor Srednje tehničke škole u Somboru, je objavio dva nova udžbenika. Nizu objavljenih udžbenika i priručnika priključili su se: udžbenik „Tehnička fizika“ i udžbenik „Mehanika 1 (Statika)“.

 

Oba udžbenika su prošla potpunu proceduru: pripremanja, odobravanja i izdavanja udžbenika (proces podrazumeva niz koraka i međukoraka koji uključuju: licenciranog izdavača udžbenika, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Nacionalni prosvetni savet, Ministarstvo prosvete itd.).
Udžbenik „Tehnička fizika“ je potpuno novi udžbenik.

On je namenjen učenicima prvog razreda srednjih stručnih škola za obrazovno područje mašinstvo i obrada metala. Sadržaj udžbenika omogućava upoznavanje učenika sa osnovnim prirodnim pojavama i shvatanje osnovnih zakona na kojima počiva mehanika i termodinamika. U skladu sa sadržajem, udžbenik ima četiri poglavlja: kinematika, dinamika, mehanika fluida i termodinamika. U udžbeniku je dat niz primera povezanosti tehničkih problema, i njihovog rešavanja, sa zakonima i metodama razvijenim u okviru fizike. Primeri primene tehničke fizike u tehnici su ilustrovani velikim brojem odgovarajućih slika. Nakon svakog teorijskog poglavlja data su potpuna rešenja odgovarajućih problema i određeni broj zadataka za vežbanje. Radi lakšeg usvajanja gradiva u udžbeniku se nalaze: uvodne napomene, pitanja, rešeni primeri, kratki izvodi iz gradiva, adrese internet-prezentacija, registri pojmova itd. Udžbenik „Tehnička fizika“ je izdao Zavod za udžbenike iz Beograda, ima 221 stranu, u formatu je 24 cm i ima tiraž 2000 primeraka.

Udžbenik „Mehanika 1“ je prerađen i dopunjen udžbenik (prethodnog udžbenika „Mehanika 1“ objavljenog 2009.). Zbog obima i karaktera promena udžbenik „Mehanika 1“ je ponovo prošao potpunu proceduru odobravanja. Udžbenik je namenjen učenicima prvog razreda četvorogodišnjih srednjih stručnih škola koji u okviru nastavnog predmeta mehanika izučavaju statiku. On je, pre svega, namenjen mašinskim, ali se može koristiti i u drugim školama: saobraćajnim, rudarskim, građevinskim, brodograđevinskim, poljoprivrednim itd. Posle svakog teorijskog dela dati su potpuno rešeni primeri i određeni broj zadataka za vežbanje. U odgovarajućim delovima udžbenika učenici, na indirektan način, upoznaju pojedine oblasti matematike koje su neophodne za savladavanje gradiva iz mehanike (npr. trigonometriju, vektore itd.). Da bi učenici lakše savladali izloženo gradivo, u udžbeniku se nalaze: uvodne napomene za svako poglavlje, pitanja za utvrđivanje gradiva, tablice potrebne za rešavanje zadataka, matematičke formule, registri pojmova, adrese odgovarajućih internet-prezentacija itd. Udžbenik „Mehanika 1“ je izdao Zavod za udžbenike iz Beograda, ima 278 strana, u formatu je 27 cm i ima tiraž 2000 primeraka.
Udžbenici su napisani u skladu sa savremenim pedagoško-metodičkim normama i vođeno je računa o uzrastu i predznanju učenika. Oba udžbenika su osmišljena tako da omogućavaju učenicima, u velikoj meri, samostalno savladavanje gradiva. Oni se mogu koristiti i pri usvajanju gradiva i rešavanju problema u drugim stručnim predmetima.
Udžbenici i priručnici Radeta Raonića koriste se, osim u školama Srbije, i u školama pojedinih država u okruženju. “Tehnička fizika”, “Mehanika 1” i ostali udžbenici i priručnici autora nalaze se u fondu Narodne biblioteke Srbije, u biblioteci Matice srpske, u bibliografsko-kataloškoj bazi podataka COBISS, u bibliotekama u Nišu, Kragujevcu, Banja Luci, Podgorici itd.

 

Doniraj

Oracle Partner

Baner
Custom Search

Aktivni korisnici

Imamo 7 gostiju na mreži

-So-Web-Hosting.com

Prijava

Baner


stsbaner1.gif