Kurs koji se bavi osnovama HTML za izradu WEB prezentacija.