Potkategorije
Kursevi polaznika

 • Seminar „Elektronski testovi“

  odobren od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja pod rednim brojem 196 (oblast Informatika ) za školsku 2016/2017 i 2017/2018 godinu, 24akreditovanih sati.

  Seminar se realizuje na daljinu u trajanju od 4 nedelje.Cena seminara na daljinu je 1500 din.

  Teme koje se obrađuju:

  1. Programi za izradu elektronskih testova

  2. Hot Potatoes 1. deo – upoznavanje sa programom za izradu testova

  3. Hot Potatoes 2. deo – upoznavanje sa programom za izradu testova

  4. Postavljanje pitanja i testova na webstranicu

  5. Moodletestovi

  6. Moodlei Hot Potatoes – spajanje Hot Potatoes testova u LMS platformu

  Prijave:

  Na Internet adresi http://e-ucionica.tehnickaso.edu.rs. potrebno je napraviti novi korisnički nalog. Potrebni podaci su:ime i prezime kandidata, emailadresa, željeno korisničko ime, mesto stanovanja i JMBG. Lozinka kursa je r3sts. Posle evidentiranja uplate kotizacije vrši se registracija kandidata o čemu se kandidat obaveštava putem elektronske pošte. Dodatne informacije namail info@tehnickaso.edu.rs.