Srednja tehnička škola Sombor

...regionalni centar tehničkih struka

  • Povećaj veličinu slova
  • Podrazumevana veličina slova
  • Smanji veličinu slova
Home

MATURSKI ISPITI ŠK.2013-2014.GODINE

RASPORED MATURSKIH ISPITA ŠK.2013-2014.GODINE

4.jun - 10. jun 2014.

 


 

IV-1  MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KONSTRUISANjE

ODBRANA MATURSKOG RADA

červrtak (5. jun 2014.) od 8,00-12,00 zgrada 1, učionica28

a)Modeliranje

Komisija:1.  Živković Vojin -predsednik

2.   Tot Olga -član

3.   Janjatović Nada-ispitivač

kandidati:  Kovač, Končar, Sekulić, Hatvani

sreda (4. jun 2014.) od 16,40-19,10                               zgrada 1, učionica28

a)Modeliranje

Komisija:1. Tot Olga -predsednik

2. Živković Vojin-ispitivač

3. Janjatović Nada-član

kandidati: Budimčević, Vukeljić, Dodoš, Zarić, Ivanović, Kanurić, Karalić

 

IZBORNI PREDMET

petak (6. jun 2014.) od 8,00-11,00 zgrada 1, učionica 28

a)Ispitivanje mašinskih konstrukcija

Komisija:1.Živković Vojin -predsednik

2. Golub Marin - ispitivač

3. Janjatović Nada-član

kandidati:  Kovač, Končar,  Sekulić, Hatvani, Budimčević, Vukeljić,  Zarić, Ivanović, Karalić

 

petak (6. jun 2014.) od 11,00-12,00                            zgrada 1, učionica 23

b)matematika

Komisija:1.Živković Vojin -predsednik

2. Mišković Tamara - ispitivač

3. Trkulja Dragan -član

kandidati: Dodoš, Kanurić

IV-2 TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE

ODBRANA MATURSKOG PRAKTIČNOG RADA

četvrtak (5. jun 2014.) od 8,00-12,00                                zg.3, beli kabinet

Projektovanje tehnoloških sistema

Komisija:1. Marjanović Andreja - predsednik

2. Licinger Jasmina-ispitivač

3. Nastasić Aleksandar -član

 

-glodalica-

Kandidati: Bošnjak, Vagić, Demonjić, Dropulja, Đurković, Ivošev, Kovač, Maširević, Mirić, Bajčetić, Ivković, Marković, Pašić,  ,

petak (6. jun 2014.) od 14,00-17,00                                     zg.3, beli kabinet

Komisija:1.  Marjanović Andreja -predsednik

2.  Licinger Jasmina-član

3.  Nastasić Aleksandar-ispitivač

-glodalica-

Kandidati: Nastasić, Radanović, Radičev Anja, Stričević, Šapić

-strug-

Kandidati: Kovačić, Lekić, Radičev Saša, Savić,

petak (6. jun 2014.) od 17,00-19,00                                zg.3, beli kabinet

Komisija:1. Marjanović Andreja -predsednik

2. Licinger Jasmina-ispitivač

3. Nastasić Aleksanar-član

-glodalica-

Kandidati: Periškić, Trivunović, Šalja, Stojić

 

 

IZBORNI PREDMET

ponedeljak (9. jun 2014.) od 8,00-13,10 ( 12 kand.)         zg.3,beli kabinet

utorak (10. jun 2014.) od 8,00-13,10 ( 12 kand.)              zg.3, beli kabinet

a)Automatizacija proizvodnje i fleksibilni proizvodni sistemi

Komisija:1.Marjanović Andreja -predsednik

2.Miličević Đorđe-ispitivač

3. Licinger Jasmina-član

Kandidati: Bošnjak, Vagić, Demonjić, Dropulja, Đurković, Ivošev, Maširević, Mirić, Bajčetić, Marković, Periškić, Trivunović, Šalja, Stojić, Nastasić, Radanović, Radičev Anja, Stričević, Šapić, Kovačić, Lekić, Radičev Saša, Savić,

 

petak (6. jun 2014.) od 12,30-13,30                                      zg.1,učionica 23

v)matematika

Komisija:1.Marjanović Andreja -predsednik

2. Trkulja Dragan - ispitivač

3. Mišković Tamara –član

Kandidati: Ivković, Kovač, Pašić

IV-3 TEHNIČAR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA

ODBRANA MATURSKOG PRAKTIČNOG RADA

sreda (4. jun 2014.) od 8,00-9,00                                           zg.2,učionica 18

a)Bezbednost saobraćaja

Komisija:1.Mironicki Sanja-predsednik

2.Terzić Pavle-ispitivač

3.Pešić Željko-član

Kandidati: Iđuški, Jakovljević Jelena,

četvrtak (5. jun 2014.) od 13,45-17,30                                  zg.2,učionica18

b)garaže, servisi i parkirališta

Komisija:1.Terzić Pavle-ispitivač

2.Pešić Željko-član

3.Mironicki Sanja-predsednik

Kandidati: Aluga, Anđelović,  Kerezović, Kljajić, Kunić, Marković, Sedoglavić

sreda (4. jun 2014.) od 9,00-11,00                                        zg.2, učionica 18

g)organizacija prevoza

Komisija:1.Terzić Pavle-predsednik

2.Pešić Željko-ispitivač

3.Mironicki Sanja-član

Kandidati: Đipalo, Đukanović, Milić, Nađ,  Pavlović, Počuča, Rkman, Šmit

IZBORNI PREDMET

ponedeljak (9. jun 2014.) od 8,00-9,30                                 zg.2, učionica 18

a)integralni transport

Komisija:1. Mironicki Sanja-predsednik

2. Terzić Pavle-član

3. Stamenković Žaklina-ispitivač

Kandidati: Aluga,  Đukanović, Nađ, Šmit

 

ponedeljak (9. jun 2014.) od 9,30-11,30                               zg.2, učionica 18

b)špedicija

Komisija:1.Mironicki Sanja -predsednik

2. Stamenković Žaklina-ispitivač

3. Terzić Pavle-član

Kandidati: Milić,  Pavlović, Počuča

utorak ( 10. jun 2014) od 10,40-11,15                               zg.2, učionica 18

v)osnovi puteva i ulica

Komisija: 1. Mironicki Sanja-predsednik

2.Terzić Pavle-ispitivač

3.Pešić Željko-član

Kandidati: Iđuški

 

utorak ( 10. jun 2014) od 11,15-13,10                               zg.2, učionica 18

g)garaže, servisi i parkorališta

Komisija:1.Mironicki Sanja -predsednik

2.Terzić Pavle-ispitivač

3.Pešić Željko-član

Kandidati: Anđelović,  Kerezović, Kljajić,

 

 

 

 

petak ( 6. jun 2014.) od 8,00-10,00                                   zg.2, učionica 18

d)ekonomika i organizacija saobraćaja

Komisija:1.Mironicki Sanja -predsednik

2. Terzić Pavle  -član

3.Pešić Željko-ispitivač

Kandidati: Marković Ninoslav, Rkman, Sedoglavić

 

petak ( 6. jun 2014.) od 10,00-11,00                              zg.1, učionica 23

d)matematika

Komisija:1.Mironicki Sanja -ispitivač

2. Ponjavić Milorad-član

3. Mišković Tamara -predsednik

Kandidati: Đipalo, Jakovljević J., Kunić,

IV-4 ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA

ODBRANA MATURSKOG PRAKTIČNOG RADA

sreda ( 4. jun 2014.) od 8,00-9,30                                       zg. 2, učionica 13

a)računarske mreže i komunikacije

Komisija:1 Klepić Snežana -predsednik

2.Matijević Goran-ispitivač

3. Gerštmajer Imre-član

Kandidati: Grbić, Uzelac, Šušnjar

 

sreda ( 4. jun 2014.) od 12,30-14,00                                    zg. 2, učionica 10

b)programiranje

Komisija:1.Klepić Snežana-predsednik

2.Jandrić Marija-ispitivač

3. Kevago Šandor-član

Kandidati: Aćimović, Dragičević, Jovičić, Joksimović, Trivić N.

četvrtak ( 5.jun 2014.) od 13,10-19,00                            zg. 2, učionica 10

v)računari

Komisija:1. Klepić Snežana-predsednik

2.Gerštmajer Imre-ispitivač

3. Matijević Goran -član

Kandidati: Dragojević,  Zec Danilo, Zurković,  Kovač, Kovačević, Krajinović, Lazić Andrej, Panajotović, Popov, Radulović, Trivić Đ., Turšijan, Šantor

IZBORNI PREDMET

utorak (10. jun 2014.) od 14,00-14,30                            zg. 2, učionica 10

a)računarske mreže i komunikacije

Komisija:1.Klepić Snežana -predsednik

2.Matijević Goran-ispitivač

3.Gerštmajer Imre-član

Kandidati: Trivić Đ.

utorak (10. jun 2014.) od 14,30-19,00                             zg. 2, učionica 10

b)računari

Komisija:1.Klepić Snežana -predsednik

2.Gerštmajer Imre-ispitivač

3.Matijević Goran -član

Kandidati: Dragičević, Joksimović, Kovač, Kovačević, Panajotović, Popov, Radulović, Uzelac, Šantor, Šušnjar

ponedeljak (9. jun 2014.) od 8,00-9,00 zg. 2, učionica 10

g)programiranje

Komisija:1.Klepić Snežana -predsednik

2.Jandrić Marija-ispitivač

3. Kevago Šandor -član

Kandidati: Turšijan

 

petak (6. jun 2014.) od 13,30-15,50                                zg 1. učionica 23

d)matematika

Komisija:1.Klepić Snežana-predsednik

2. Mileusnić Nada-ispitivač

3. Ponjavić Milorad -član

Kandidati: Aćimović, Grbić, Dragojević, Zec Danilo, Zurković, Jovičić, Krajinović, Lazić, Trivić N.

IV-5 ELEKTROTEHNIČAR ENERGETIKE

ODBRANA MATURSKOG PRAKTIČNOG RADA

sreda ( 4. jun 2014.) od 10,40-12,00               zg. 3, radionica za elektrot.

a)osnove automatskog upravljanja

Komisija:1.Krajinović Siniša-predsednik

2.Terzić Dušan-ispitivač

3.Iđuški Milenko -član

Kandidati: Đumić,  Periškić N.,  Uzelac

sreda ( 4. jun 2014.) od 12,00-12,45                    zg. 3,kabinet za elektrot.

b)električna postrojenja

Komisija: 1. Iđuški Milenko-član

2.Terzić Dušan-ispitivač

3.Krajinović Siniša -predsednik

Kandidati: Komazec,

 

sreda ( 4. jun 2014.) od 12,45-14,00                    zg.3,kabinet za elektrot.

v)električne instalacije i osvetljenje

Komisija:1. Iđuški Milenko-predsednik

2. Krajinović Siniša-ispitivač

3. Terzić Dušan -  član

Kandidati: Balaž, Racić,

četvrtak ( 5. jun 2014.) od 10,40-12,00             zg.3,kabinet za elektrot.

g)električne mreže

Komisija:1. Iđuški Milenko   -predsednik

2.Krajinović Siniša-ispitivač

3. Terzić Dušan - član

Kandidati:  Agbaba M., Beli, Galić

četvrtak ( 5. jun 2014.) od 12,00-12,30            zg.3,kabinet za elektrot.

d)projektovanje električnih instalacija i osvetljenja

Komisija:1.Iđuški Milenko -predsednik

2.Krajinović Siniša-ispitivač

3.Terzić Dušan-  član

Kandidati: Marijanović, Todorović

četvrtak (5. jun 2014.) od 12,30-14,00           zg. 3,kabinet za elektrot.

đ)obnovljivi izvori energije

Komisija1. Terzić Dušan-član

2.Iđuški Milenko-ispitivač

3.Krajinović Siniša -predsednik

Kandidati: Vještica,  Grkinjić,

IZBORNI PREDMET

ponedeljak ( 9. jun 2014.) od 8,00-13,00                  zg.3, kab. za elektrot.

utorak ( 10. jun 2014.) od  8,00-9,30                        zg.3, kab. za elektrot.

a)osnove automatskog upravljanja

Komisija1. Krajinović Siniša-predsednik

2.Terzić Dušan-ispitivač

3. Iđuški Milenko-član

Kandidati: Đumić,  Periškić N.,  Uzelac,  Agbaba M., Beli, Galić, Komazec,  Balaž, Racić,  Marijanović, Todorović, Grkinjić,

 

utorak (10. jun 2014.) od 9,30-10,30                    zg.3,kabinet za elektrot.

b)električne mreže

Komisija:1.Terzić Dušan-predsednik

2.Krajinović Siniša-ispitivač

3. Iđuški Milenko -član

Kandidati: Vještica,

 

IV-6 TEHNIČAR MEHATRONIKE-ogled

MATURSKI PRAKTIČAN RAD

04. jun 2014.(sreda) od 10,40-14,30                             zg.2, učionica 16

prvi radni zadatak

Komisija:1. Matijević Goran-ispitivač

2. Pavić Srđan-član

3. predstavnik poslodavca (Bogdanović Srđan)

Kandidati:Antanasković, Basta, Večerinović, Drakulić, Dreksler, Đurđević

 

04. jun 2014.(sreda) od 14,30-19,00                              zg.2, učionica 16

prvi radni zadatak

Komisija:1. Matijević Goran-ispitivač

2. Pavić Srđan-član

3. predstavnik poslodavca (Bogdanović Srđan)

Kandidati: Đurić, Karajkov, Kult, Mijić, Panić, Plužarev, Simić,

06. jun 2014.(petak) od 8,00-12,30                                  zg.2, učionica 16

drugi radni zadatak

Komisija:1. Matijević Goran-član

2. Pavić Srđan-ispitivač

3. predstavnik poslodavca (Gojković Aleksandar)

Kandidati:Antanasković, Basta, Večerinović,  Drakulić, Dreksler, Đurđević

 

06. jun 2014.(petak) od 12,30-16,00                                 zg.2, učionica 16

drugi radni zadatak

Komisija:1. Matijević Goran-član

2. Pavić Srđan-ispitivač

3. predstavnik poslodavca (Gojković Aleksandar)

Kandidati:Đurić, Karajkov, Kult, Mijić, Panić, Plužarev, Simić,

12. jun 2014. (četvrtak) od 10,00                            zg. 3, tehničko crtanje

test

Komisija: 1. Gordana Jež-Gradinac

2. Đorđe Miličević

3. Bojan Grujić

Kandidati:Antanasković, Basta, Večerinović,  Drakulić, Dreksler, Đurđević, Đurić, Karajkov, Kult, Mijić, Panić, Plužarev, Simić,

IV-7  ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA-mađarski jezik

ODBRANA MATURSKOG PRAKTIČNOG RADA

sreda (4. jun 2014.) od 14,00-15,30                                   zg.2, učionica 13

b)računarske mreže i komunikacije

Komisija:1.Kočiš Eva-predsednik

2.Gerštmajer Imre-ispitivač

3.Kevago Šandor-član

Kandidati: Kasa, Porkolab, Lovas, Šlezak

sreda ( 4. jun 2014.) od 15,30-17,00                                  zg.2, učionica 13

b)programiranje

Komisija:1. Gerštmajer Imre - član

2.Kočiš Eva-predsednik

3.Kevago Šandor-ispitivač

Kandidati: Hodan, Nemet, Romoda, Vranić

 

IZBORNI PREDMET

petak ( 6. jun 2014.) od 15,30-17,00                                 zg.2, učionica 10

a)računari

Komisija:1.Kočiš Eva -predsednik

2.Gerštmajer Imre-ispitivač

3. Kevago Šandor-član

Kandidati: Nemet, Vranić

petak ( 6. jun 2014.) od 14,00-15,30                            zg.2, učionica 13

b)merenja u elektronici i električna merenja

Komisija:1.Kiš Robert - ispitivač

2.Kočiš Eva-predsednik

3.Galac Oskar -član

Kandidati: Hodan, Kasa, Romoda, Šlezak

 

petak ( 6. jun 2014.) od 14,00-15,30 zg.2, učionica 13

b)matematika

Komisija:1.Kiš Robert -ispitivač

2.Kočiš Eva-predsednik

3.Galac Oskar -član

Kandidati: Lovas

petak ( 6. jun 2014.) od 15,30-17,00                                   zg.2, učionica 13

b)računarske mreže i komunikacije

Komisija:1.Kočiš Eva-predsednik

2.Kevago Šandor-ispitivač

3. Gerštmajer Imre-član

Kandidati: Porkolab

 

Doniraj

Oracle Partner

Baner
Custom Search

Aktivni korisnici

Imamo 18 gostiju na mreži

-So-Web-Hosting.com

Prijava

Baner

Vremenska prognoza


stsbaner1.gif