Srednja tehnička škola Sombor

...regionalni centar tehničkih struka

 • Povećaj veličinu slova
 • Podrazumevana veličina slova
 • Smanji veličinu slova
Home

Maturski ispiti 2013/2014

M  A   T  U  R  S  K  I       I   S  P  I  T  I

 

Obrazovni profili koji završavaju IV razred školske 2013/2014.godine:

 1. Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje......... IV-1
 2. Tehničar za kompjutersko upravljanje............................. IV-2
 3. Tehničar drumskog saobraćaja.........................................IV-3
 4. Elektrotehničar računara......................................................IV-4
 5. Elektrotehničar energetike...................................................IV-5
 6. Tehničar mehatronike...........................................................IV-6
 7. Elektrotehničar računara (mađarski jezik).........................IV-7

 

VAŽNO

Pravo polaganja maturskog ispita u junu imaju svi učenici koji završe školsku godinu sa pozitivnim prosekom u maju.Ne moraju se svi delovi maturskog ispita polagati u istom ispitnom roku.Deo ispita koji se položi, nikad se ne ponavlja.Ako se maturski praktičan rad padne dva puta menja se tema.Izborni predmet ne mora se menjati.

Učenici koji ne polože školsku godinu u maju i imaju dve zaključne jedinice, pravo izlaska na popravni ispit imaju u junu,a polaganje mature u avgustu.Učenici koji ne polože popravni ni u avgustu imaju pravo da budu naši besplatni vanredni đaci još jednu školsku godinu,s tim da plaćaju komisije.

Učenici koji imaju u maju mesecu više od dve jedinice, imaju pravo da ponavljaju razred i budu naši redovni đaci ili mogu da budu naši  vanredni đaci,s tim da moraju polagati sve predmete iz poslednje školske godine i plaćaju sve troškove vanrednog školovanja.

 

Svi obrazovni profili polažu:

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Maturski praktičan rad – sa usmenom odbranom
 3. Izborni predmet – polaže se usmeno

 

Srpski jezik i književnost

Pismeni rad traje 180 minuta. Ispitni odbor utvrđuje 4 teme iz spiska tema koji predlaže stručni aktiv, neposredno pre početka polaganja.

Maturski praktičan rad i izborni predmet

Razlikuje se u zavisnosti od obrazovnog profila

 

 

 

1.  MAŠINSKI   TEHNIČAR  ZA  KOMPJUTERSKO  KONSTRUISANJE

 

Maturski praktičan rad sa usmenom odbranom

 

Sadržaj praktičnog rada utvrđuje se iz sledećih oblasti:

 

1.Modeliranje mašinskih elemenata i konstrukcija – ispitivač Janjatović Nada, Živković Vojin

 

2.Konstruisanje – ispitivač Janjatović Nada, Tot Olga

 

Maturski rad treba da sadrži:

 1. Modeliranje standardnih i nestandardnih mašinskih elemenata i sklopova uz odgovarajuće proračune i proveru opterećenja mašinskih elemenata i sklopova i izrada radioničkih i sklopnih crteža iz CAD paketa za modeliranje.
 2. Konstruisanje mašinskih delova i sklopova izrade radioničkih i sklopnih crteža pomoću CAD paketa uz primenu konstruisanja – proračun mašinskih elemenata i sklopova.


Izborni predmeti

 

Učenik bira jedan od sledećih izbornih predmeta:

 1. Mašinski elementi – ispitivač Olujić Milan
 2. Konstruisanje – ispitivač Janjatović Nada
 3. Ispitivanje mašinskih konstrukcija – ispitivač Golub Marin
 4. Matematika – ispitivač Mišković Tamara

 

2.TEHNIČAR  ZA  KOMPJUTERSKO  UPRAVLJANJE

 

Maturski praktičan rad sa usmenom odbranom

 

Sadržaj proaktičnog rada:

Projektovanje tehnološkog postuka ručno ili automatski. Obrade radnog predmeta na CNC mašinama (strugu, glodalici ili bušilici) prema zadatom tehničkom crtežu, sa najmanje dve vrste obrade.

Rad obuhvata izradu tehnološkog postupka sa svim potrebnim režimima obrade, izradu operacionog lista, plana obrade, plana podešavanja mašine, plana stezanja, plana alata i programa, unošenje programa u upravljačku jedinicu mašine i samu obradu.

Ispitivači su Suzić Aleksandar, Licinger Jasmina i Aleksandar Nastasić

Izborni predmeti

 

Učenik bira jedan od sledećih izbornih predmeta:

1. Automatizacija proizvodnje i fleksibilni proizvodni sistemi- ispitivač Miličević Đorđe

2. Programiranje za kompjuterski upravljane mašine – ispitivač Suzić Aleksandar

3. Tehnologija za kompjuterski upravljane mašine – ispitivač Tot Olga

4. Matematika – ispitivač Trkulja Dragan

 

3.TEHNIČAR  DRUMSKOG  SAOBRAĆAJA

 

Maturski praktičan rad sa usmenom odbranom

 

Zadatak za matruski praktični rad učenik bira iz sledećih stručnih predmeta:

 1. Motori i motorna vozila – ispitivač Pešić Željko
 2. Bezbednost saobraćaja – ispititvač Terzić Pavle
 3. Regulisanje saobraćaja – ispitivač Terzić Pavle
 4. Organizacija prevoza – ispitivač Pešić Željko
 5. Garaže, servisi i parkirališta – ispitivač Terzić Pavle

 

Maturski praktični rad treba da sadrži:

-          grafičke priloge

-          odgovarajuće proračune

-          tehničke opise i potrebna objašnjenja

 

Izborni predmeti

 

Učenik bira jedan od sledećih  predmeta:

 1. Matematika – ispitivač Sanja Mironicki
 2. Fizika – ispitivač Perić Dragica
 3. Mehanika – ispitivač Gordana Jež Gradinac
 4. Integralni transport – ispitivač Stamenković Žaklina
 5. Ekonomika i organizacija saobraćaja – ispitivač Pešić Željko
 6. Osnovi puteva i ulica – ispitivač Terzić Pavle
 7. Špedicija-ispitivač Stamenković Žaklina
 8. Garaže, servisi i parkirališta-Terzić Pavle

4. ELEKTROTEHNIČAR  RAČUNARA

 

Maturski praktičan rad sa usmenom odbranom

 

Zadatak za maturski praktični  rad učenik bira iz sledećih predmeta:

 1. Računari – ispitivač Gerštmajer Imre
 2. Programiranje – ispitivač Jandrić Marija
 3. Osnove automatkog upravljanja – ispitivač Kevago Šandor i Galac Oskar
 4. Računarske mreže i komunikacije– ispitivač Matijević Goran

Izborni predmeti:

 

Učenik bira jedan od sledećih izbornih predmeta:

 1. Matematika –ispitivač Nada Mileusnić
 2. Merenja u elektronici i električna merenja – ispitivači Bogdanović Marijana i

Terzijovski Milan

 1. Računari – ispitivač Gerštmajer Imre
 2. Programiranje – ispitivač Jandrić Marija
 3. Osnove automatskog upravljanja – ispitivač Kevago Šandor
 4. Elektronika I i II – ispitivači Bogdanović Marijana i Balać Milica
 5. Računarske mreže i komunikacije-Matijević Goran

 

 

5. ELEKTOTEHNIČAR  ENERGETIKE

 

Maturski praktičan rad sa usmenom odbranom

-sastoji se iz izrade projekta, izrade delova mašine, uređaja, instalacije i sl., utvrđivanja kvara ili neispravnosti uređaja, mašine, instalacije i sl, servisiranje uređaja, mašine instalacije i sl.

 

Zadatak za maturski praktični rad učenik bira iz sledećih predmeta:

 1. Električne instalacije i osvetljenje – ispitivač Krajinović Siniša
 2. Projektovanje električnih instalacija i osvetljnja-Krajinović Siniša
 3. Obnovljivi izvori energije – ispitivač Iđuški Milenko
 4. Električne mreže – ispitivač Krajinović Siniša
 5. Elektična postrojenja – ispitivač Terzić Dušan
 6. Elektične mašine  – ispitivač Terzić Dušan
 7. Osnove automatskog upravljanja – ispitivač Terzić Dušan

 

Izborni  predmeti

 

Učenik bira jedan od sledećih izbornih predmeta:

 1. Matematika – ispitivač Nada Mileusnić
 2. Merenja u elektroenergetici i elektična merenja – ispitivač Terzijovski Milan
 3. Elektronika u energetici – Galac Oskar
 4. Električne instalacije i osvetljenja – ispitivač Krajinović Siniša
 5. Električne mreže – ispitivač Krajinović Siniša
 6. Električna postrojenja – ispitivač Terzić Dušan
 7. Električne mašine – ispitivač Terzić Dušan
 8. Osnove automatskog upravljanja – ispitivač Terzić Dušan

 

6. ELEKTROTEHNIČAR  RAČUNARA-mađarski jezik

 

Maturski praktičan rad sa usmenom odbranom

 

Zadatak za maturski praktični  rad učenik bira iz sledećih predmeta:

 1. Računari – ispitivač Gerštmajer Imre
 2. Programiranje – ispitivač Kevago Šandor
 3. Osnove automatkog upravljanja – ispitivač Kevago Šandor
 4. Računarske mreže i komunikacije – ispitivač Gerštmajer Imre

 

Izborni predmeti:

 

Učenik bira jedan od sledećih izbornih predmeta:

 1. Matematika – ispitivač Kiš Robert (Kolesar Rozalija)
 2. Merenja u elektronici i električna merenja – ispitivači Kiš Robert
 3. Računari – ispitivač Gerštmajer Imre
 4. Programiranje – ispitivač Kevago Šandor
 5. Osnove automatskog upravljanja – ispitivač Kevago Šandor
 6. Elektronika I i II – ispitivači Galac Oskar
 7. Računarske mreže i komunikacije – ispitivač Kevago Šandor

 

 

ZAVRŠNI  ISPITI  ŠKOLSKE  2013/2014.GODINE

 

 

III-8  AUTOMEHANIČAR-BRAVAR

-ispitivač Darabuc Dejan (automehaničar)

-ispitivač Pletikosić Stipan (bravar)

 

III-10 VOZAČ MOTORNIH VOZILA

-ispitivač Terzić Pavle

-ispitivač Stamenković Žaklina

-ispitivač Novaković Zoran

-ispitivač Pešić Željko

III-12 AUTOELEKTRIČAR

-ispitivač  Davidov Ljilja

-ispitivač  Žica Vlada

 

Doniraj

Oracle Partner

Baner
Custom Search

Aktivni korisnici

Imamo 22 gostiju na mreži

-So-Web-Hosting.com

Prijava

Baner

Vremenska prognoza


stsbaner1.gif