Srednja tehnička škola Sombor

...regionalni centar tehničkih struka

  • Povećaj veličinu slova
  • Podrazumevana veličina slova
  • Smanji veličinu slova
Home

Dopunska nastava jan 2014

Srednja Tehnička škola

Trg cara Lazara 4, Sombor

 

D O P U N S K A   N A S T A V A

Januar 2014

 

 

 

PAVIĆ SRĐAN

 

10.01., 13.01., I 14.01.2014. DOPUNSKA NASTAVA

 

1-8       9.00 – 12.00

1-12     9.00 – 12.00

2-8       9.00 – 12.00

 

DODATNA NASTAVA

 

1-2             9.00 – 12.00

4-6             9.00 – 12.00

 

 

MILORAD PONjAVIĆ

 

08.01.2014.

 

2-10         8.00 – 9.00

2-129.00 – 10.30

1-5             10.30 – 12.00

 

09.01.2014.

 

8.00 – 9.00     3-1

9.00 – 10.30   1-5 i 2-10

10.30 - 12.00  2-1

 

10.01.2014.

 

8.00 – 9.00      2-12

9.00 – 10.30    3-1

10.30 – 12.00  2-1

 

 

PAVIĆ MILOŠ

 

09.01.2014. od 8.00 – 12-00

10.01.2014. od 8.00 – 12.00

 

NADA JANjATOVIĆ

 

2-1             09.01.2014. od 8.00 – 9.30 kompjuterska grafika

2-2             09.01.2014. od 9.30 – 11.00 kompjuterska grafika

3-2             10.01.2014. od 8.00 -9.30 modeli.maš.elemenata i konstrukcija

4-1             10.01.2014. od 9.30 – 11.00 konstruisanje

 

BRANISLAV ĆURČIĆ

 

10. i 13.01.2014.

 

 

HEMIJA

 

10.01.2014. od 10.00 – 12.00 učionica 11, zgrada 2

 

 

GOLUB MARIN

 

 

08.01. a ostali dani u dogovoru sa učenicima.

 

od 09.00 – 12.00 2-9, TOP, 2-8, 3-8

 

 

MILAN OLUJIĆ

 

13.01.2014.

 

1-9, 1-12          TEH.CRTANjE          8.00 – 9.30

2-1,2-2,2-8,2-10          MAŠINSKI ELEMENTI 9.30 – 11.00

2-2       TEH.POST. SA KONTROLOM

 

14.01.2014.

 

3-1,3-8             MAŠINSKI ELEMENTI 8.00 – 9.30

2-2                   TEH.POST.SAKONTROLOM  9.30 – 11.00

1-9,1-12           TEH.CRTANjE

 

 

 

 

ENGLESKI JEZIK

ANA KALINIĆ

 

09.01.2014. U 9.00

10.01.2014. U 9.00

 

 

TANjA KALINIĆ

 

09.01.2014. U 9.00

10.01.2014. U 9.00

 

 

MARIJA JANDRIĆ

 

3-4,      09.01.2014. U 8.00 PROGRAMIRANjE

3-1       10.01.2014. U 8.00 RAČUNARI I PROGRAMIRANjE

 

MARIJA SUZIĆ

 

1 RAZRED OD 8.00 – 11.00 ,           09.01.2014.

2 RAZRED OD 8.00 – 11.00, 10.01.2014.

 

 

KOČIŠ EVA

 

GEOGRAFIJA

 

08.01.2013. OD 8.00 – 9.30

13.01.2013. OD 8.00 – 9.30

 

 

KRAJINOVIĆ SINIŠA

EL. INSTALACIJE I OSVETLjENjA   2-5,  06. I 08.01. U 9.00

EL. INSTALACIJE 2-12, 06. I 08.01 U 10.00

EL. INSTALACIJE I OSVETLjENjA 3-5, 09. I 10.01. U 9.00

EL.MREŽE 09. I 10.01 U 10.00 ...3-5

EL.MREŽE 1-3, 1-4, U 9.00 ....4-5

PROJEKTOVANjE EL. INSTALACIJE I OSV. 4-5, 13.01. I 14.01. U 10.00 DODATNA

PREDUZETNIŠTVO 3-2

 

 

GORDANA GRADINAC JEŽ

 

10.01.2014. U 8.00 1-8, 2-6

U 9.00 1-6, 2-9, 1-9

 

LICINGER JASMINA

 

08.01.2014.

 

U 9.00             4-2

U 10.00           1-2

U 10.45           3-2

 

TRKULjA DRAGAN

 

13.01.    I  14.01.  OD  09.00 – 12.00

 

13.01.                           1-3, 1-10

14.01.                           2-4,2-6,4-2

 

RADE RAONIĆ

 

08.01., 09.01., I 10.01.2014.

 

IMRE GERŠTMAJER

 

10.01. I 13.01.2014. OD 10.00

4-4, 3-4, 4-7

 

TOT  OLGA

 

09. I 10.01.2014. OD 8.00

 

 

MARIJANA BOGDANOVIĆ

 

2-6 ELEKTROTEHNIKA SA MERENjIMA 09, 10.,13., I 14.01. OD 8.00 DO 9.30

3-4 ELEKTRONIKA 2 09. I 10.01.2014. OD 9.45 DO 11.15

 

 

ANDREJA MARJANOVIĆ

 

09.,10.01.2014.  OD 8.00 -9.00          3-4, 3-6

OD 9.00 -10.00       3-12

OD 10.00 -11.00     4-2

 

Kevago Šandor

 

8.01.2014.  Osnove elektrotehnike 2   8:00 do 10:00

9.01.2014.  Osnove elektrotehnike 2   8:00 do 10:00

9.01.2014. Programiranje    10:00 do 11:30     II6

10.01.2014.  Osnove automatskog upravljanja  8:00 do 10:00

10.01.2014   Osnove elektrotehnike 2   10:00 do 11:30

13.01.2014. Osnove automatskog upravljanja  8:00 do 10:00

13.01.2014. Programiranje      10:00 do 11:30    II6

 

 

TERZIĆ  DUŠAN

 

10.01.2014.    i 13.01.2014.

 

08.00 – 8.45 EL. MAŠINE                4-5

08.45 – 9.30 EL.POSTROJENjA       4-5

09.30 – 10.15 OSN.AUTOM.UPRAVLj.4-5

 

10.15 – 11.00 EL.MAŠINE  3-5

11.00 – 11.45 EL.POSTROJENjA  3-5

 

 

GALAC  OSKAR

09.01.2014.

 

8.00 -9.30  2-9 I 2-12 ELEKTRONIKA

9.30 – 11.00 2-4, PROGRAMIRANjE

 

10.01.2014.

 

8.00 -9.30  2-7, PROGRAMIRANjE

9.30 – 11.00 3-5 ELEKTRONIKA U ENERGETICI

 

 

KOVAČ LjILjANA

 

OSNOVI SAOBRAĆAJNE PSIHOLOGIJE

10.01.2014.

14.01.2014  U 9.00

 

 

NADA MILEUSNIĆ    I   SANjA MIRONICKI

MATEMATIKA

09.,10., 01.2014 U  8.00

 

 

ĐORĐE MILIČEVIĆ

 

09.01.2014. OD 9.30 – 11.00   4-1, 4-2

10.01.2014. OD 9.30 – 11.00   1-8, 3-6

 

 

KIŠ ROBERT

 

09.01.2014    2-7 OD 8.00 – 10.00

4-7 OD 10.00 – 11.30

 

10.01.2014. 2-7 OD 8.00 – 10.00

 

DAKIĆ MILAN

 

09.01.2014.

08.00 – 9.30  1-6 MATEMATIKA

09.30 – 11.00 2-8 MATEMATIKA

11.00 – 12.30 3-6 GEOMETRIJA

 

 

GABRIELA LANČUŠKI

 

10.01.2014.

 

9.00 – 10.30   1-2  I  1-9

10.30 – 12.00 2-2  I  2-9

 

14.01.2014.

 

10.00 – 11.00   1-2, 1-9, 3-10

11.00 – 12.00   2-2, 2-9, 3-10

 

 

VOJIN ŽIVKOVIĆ

 

2-3   09. I 10.01.2014.  U  10.00        UČIONICA 28 ZG 1

2-3   13.01 U  9.00  U  9.00                UČIONICA 28 ZG 1

 

3-6   09. I 10.01.  U 11.00                 UČIONICA  28 ZG 1

3-6   13.01. U  10.00                           UČIONICA 28 ZG 1

 

 

MILENKO IĐUŠKI

 

1-4  OET         08., 09., 10.01.2014.  OD  8.00

2-5  OET         08., 09., 10.01.2014. OD 9.00

2-12 OET        08.,09.,  10.01.2014. OD 10.00

 

 

NEBOJŠA KOZAREVIĆ

10. I 13.01.2014.

OD 8.00 DO 12.00

1-3, 1-8, 2-1,2-8,2-12 I 4-3

 

 

BIOLOGIJA  ENA HORVAT

 

08.01.2014. OD 09.00 – 10.30

09.01.2014. OD 09.00 – 10.30

 

 

DRAGICA  PERIĆ

 

13.01.2014.     8.00 – 9.30   1-3, 1-4, 1-9

13.01.2014.    9.30 – 11.00  2-3,2-4

13.01.2014.    11.00-12.00  1-12

14.01.2014.    09.00 – 10.30  1-6

DODATNA

14.01.2014.    10.30 – 12.00

 

 

 

MILAN TERZIJOVSKI

 

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1-12 I 2-2

09.01.2014. U 10.00

 

ELEKTRIČNA MERENjA 2-4, 2-5, 2-12

10.01.2014.    ZG.1 U 10.00

 

 

BRANKO  PEŠIĆ

 

TEHNIČKO CRTANjE SA NACRTNOM GEOMETRIJOM  1-1, 1-5

TEHNIČKO CRTANjE  1-3

08.01.2014. U 9.00

 

MAŠINSKI  MATERIJALI 1-9

08.01.2014.    U 11.00

 

MAŠINSKI ELEMENTI 2-9

08.01.2014. U 8.00

 

 

 

 

MATIJEVIĆ  GORAN

 

PROGRAMIRANjE  2-4,  09.01.2014.  OD  10.00 – 12.00

RAČUNARI I PROGRAMIRANjE  1-1,  09.01.2014.  OD 10.00 12.00

RAČUNARSKE MREŽE I KOMUNIKACIJE 4-4,  10.10.2014.  OD  10.00 – 12.00

RAČUNARSTVO I  INFORMATIKA 2-6,  10.01.2014.  OD 10.00 – 12.00

 

MILORAD  NEDELjKOV

 

RAČUNARSATVO I INFORMATIKA

1-2, 1-8, 1-12, 1-10

08.01.2014.    U  8.00

10.01.2014.    U  8.00

 

ELEKTROTEHNIKA SA MERENjIMA

1-6

08.01.2014.   U  09.30

10.01.2014.   U  09.30

 

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I ELEKTR.

2-1

08.01.2014.     09.30

10.01.2014      09.30

 

PRIMENA RAČUNARA U EL. TEH.

2-4, 2-5

10.01.2014.  U 11.00

 

ROBOTIKA 4-6

10.01.2014. U 11.00

 

 

 

VOJNOVIĆ   IVANA

NEMAČKI JEZIK

 

10.01.2014. U  09.00 – 10.30

1-6

 

PROVERITI I NA OGLASNOJ TABLI U ZGRADI 1

 

Doniraj

Oracle Partner

Baner
Custom Search

Aktivni korisnici

Imamo 20 gostiju na mreži

-So-Web-Hosting.com

Prijava

Baner

Vremenska prognoza


tehnicka.gif