Srednja tehnička škola Sombor

...regionalni centar tehničkih struka

  • Povećaj veličinu slova
  • Podrazumevana veličina slova
  • Smanji veličinu slova
Home

Raspored maturskih ispita 2013

MATURSKI ISPITI ŠK.2012-2013.GODINE

 


 

IV-1  MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KONSTRUISANjE

ODBRANA MATURSKOG RADA

03. jun 2013.(ponedeljak) od 14,00-19,00                    zgrada 1, učionica28

a)Modeliranje

Komisija:1.Loknar Petar -predsednik

2.Živković Vojin-član

3.Janjatović Nada-ispitivač

kandidati:  Pećanac,  Peštalić , Pravdić, Prokić,  Sitaš, Stošić, Tomaš, Čanak, Šomoši

04. jun 2013.(utorak) od 14,45-19,00                          zgrada 1, učionica28

a)Modeliranje

Komisija:1.Loknar Petar -predsednik

2.Živković Vojin-ispitivač

3.Janjatović Nada-član

kandidati:  Bezbradica,  Vukadinović, Gromilović,  Klipa, Kovač, Kovačević, Lazić, Litvai, Lopar, Nikčević,

 

IZBORNI PREDMET

06. jun 2013.(četvrtak) od 14,00-17,30 (7 kand.)  zgrada 1, učionica 28

07. jun 2013.(petak) od 12, 30-19,00 (10 kand.)          zgrada 1, učionica 28

a)Ispitivanje mašinskih konstrukcija

Komisija:1.Loknar Petar -predsednik

2. Golub Marin - ispitivač

3. Janjatović Nada -član

kandidati:  Bezbradica,  Gromilović, Klipa, Kovač, Kovačević, Lazić, Litvai, Lopar, Nikčević,  Pećanac, Peštalić , Pravdić, Prokić,  Sitaš, Stošić, Tomaš, Šomoši

 

05. jun 2013. (sreda) od 9,30-10,30                              zgrada 1, učionica 23

b)matematika

Komisija:1.Loknar Petar -predsednik

2. Trkulja Dragan - ispitivač

3. Mironicki Sanja -član

kandidati: Vukadinović, Čanak

 

IV-2 TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE

ODBRANA MATURSKOG PRAKTIČNOG RADA

03. jun 2013.(ponedeljak) od 8,00-10,00                            zg.3, beli kabinet

Projektovanje tehnoloških sistema

Komisija:1. Jež Duško - predsednik

2.Licinger Jasmina-ispitivač

3.Suzić Aleksandar-član

 

-glodalica-

Kandidati: Vujković, Kovačević,  Mijašinović, Milanović, Mlinar

 

03. jun 2013. (ponedeljak) od 10,00-12,30                          zg.3, beli kabinet

Komisija:1. Jež Duško  -predsednik

2.Licinger Jasmina-član

3.Suzić Aleksandar-ispitivač

-strug-

Kandidati: Stevančev

 

-glodalica-

Kandidati: Momčilović, Nastasić,  Radovanović, Radojević, Ham, Šreder

 

IZBORNI PREDMET

07. jun 2013. (petak) od 14,00-16,00                               zg.3,beli kabinet

a)Automatizacija proizvodnje i fleksibilni proizvodni sistemi

Komisija:1.Jež Duško -predsednik

2.Miličević Đorđe-ispitivač

3. Licinger Jasmina-član

Kandidati: Vujković, Kovačević, Milanović, Mlinar, Radojević, Stevančev

 

05. jun 2013. (sreda) od 9,00-9,30                                   zg.1,učionica 23

v)matematika

Komisija:1.Jež Duško -predsednik

2.Mironicki Sanja -ispitivač

3. Trkulja Dragan –član

Kandidati: Momčilović

 

06. jun 2013. (četvrtak) od 8,00-10,00                        zg.3,beli kabinet

v)programiranje za kompjuterski upravljane mašine

Komisija:1. Jež Duško  -predsednik

2.Licinger Jasmina-član

3.Suzić Aleksandar-ispitivač

Kandidati: Mijašinović,  Nastasić, Radovanović, Ham, Šreder

IV-3 TEHNIČAR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA

ODBRANA MATURSKOG PRAKTIČNOG RADA

03. jun 2013. ( ponedeljak) 11,30-13,00                            zg.2,učionica 18

a)Bezbednost saobraćaja

Komisija:1.Kozarević Nebojša-predsednik

2.Terzić Pavle-ispitivač

3.Pešić Željko-član

Kandidati: Zoraja, Lipovina, Milošević, Pekić, Stambolija, Šupica

05. jun 2013. (sreda) od 8,00-10,30                                      zg.2,učionica18

b)garaže, servisi i parkirališta

Komisija:1.Terzić Pavle-ispitivač

2.Pešić Željko-član

3.Kozarević Nebojša-predsednik

Kandidati: Keravica, Lakić, Lepolt, Radić, Tešić

04. jun 2013. (utorak) od 12,15 do 17,30                             zg.2, učionica 18

g)organizacija prevoza

Komisija:1.Terzić Pavle-predsednik

2.Pešić Željko-ispitivač

3.Kozarević Nebojša-član

Kandidati: Aničić, Bašić, Vukelić, Đukić, Đurić, Knežević, Lukić, Matin, Mitrović, Plavšić, Rađenović, Sudar, Švalm

 

03. jun 2013. (ponedeljak) od 14,00-14,45                           zg.2, učionica 18

d)regulisanje saobraćaja

Komisija: 1.Kozarević Nebojša-predsednik

2. Terzić Pavle-ispitivač

3.  Pešić Željko-član

Kandidati: Katačić, Kusić, Petković

 

04. jun 2013. (utorak) od 10,45-12,15                              zg.2, učionica 18

g)motori i motorna vozila

Komisija:1.Terzić Pavle-predsednik

2.Pešić Željko-ispitivač

3.Kozarević Nebojša-član

Kandidati: Žunić, Keresturi, Pejanović, Kuzmanović, Čović

IZBORNI PREDMET

06. jun 2013. (četvrtak) od 14,00-16,00                               zg.2, učionica 18

a)integralni transport

Komisija:1. Kozarević Nebojša-predsednik

2. Terzić Pavle -član

3.Stamenković Žaklina-ispitivač

Kandidati: Đukić, Zoraja, Knežević, Matin, Rađenović, Sudar, Čović, Šupica

06. jun 2013.(četvrtak) od 8,00-10,00                                zg.2, učionica 18

b)špedicija

Komisija:1.Kozarević Nebojša -predsednik

2.Stamenković Žaklina-ispitivač

3. Pešić Željko  -član

Kandidati: Aničić, Lipovina, Mitrović, Pekić

 

07. jun 2013. (petak) od 15,00-17,00                                  zg.2, učionica 18

v)osnovi puteva i ulica

Komisija: 1. Kozarević Nebojša-predsednik

2.Terzić Pavle-ispitivač

3.Pešić Željko-član

Kandidati: Kuzmanović, Lakić, Pejanović, Petković, Plavšić, Stambolija, Tešić,

 

07. jun 2013. (petak) od 17,00-18,30                           zg.2, učionica 18

g)garaže, servisi i parkorališta

Komisija:1.Kozarević Nebojša -predsednik

2.Terzić Pavle-ispitivač

3.Pešić Željko-član

Kandidati: Katačić, Keravica, Keresturi, Kusić,

 

07. jun 2013.(petak) od 12,30-15,00                                      zg.2, učionica 18

d)ekonomika i organizacija saobraćaja

Komisija:1.Kozarević Nebojša -predsednik

2. Terzić Pavle-član

3.Pešić Željko-ispitivač

Kandidati: Bašić, Đurić, Žunić, Lepolt, Lukić, Milošević, Radić, Švalm

06. jun 2013.(četvrtak) od 16,00-17,00                                zg.2, učionica 18

b)špedicija

Komisija:1.Kozarević Nebojša -predsednik

2. Raonić Rade-ispitivač

3. Gradinac-Jež Gordana -član

Kandidati: Vukelić

 

IV-4 ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA

ODBRANA MATURSKOG PRAKTIČNOG RADA

03. jun 2013.(ponedeljak) od 8,00-12,25                           zg. 2, učionica 13

a)računarske mreže i komunikacije

Komisija:1 Jandrić Marija -predsednik

2.Matijević Goran-ispitivač

3.Gerštmajer Imre -član

Kandidati: Vujinović, Vujović, Gajunović, Zavođa, Kovačić, Kulić, Lilić, Mrkonjić, Pavlica, Rakić, Selak, Smoljanović, Topić, Ubiparip, Cvetković

 

04. jun 2013.(utorak) od 8,00-9,30                                    zg. 2, učionica 10

b)programiranje

Komisija:1.Gerštmajer Imre  -predsednik

2.Jandrić Marija-ispitivač

3.Kevago Šandor -član

Kandidati: Basarić, Đulinac, Ilić, Lugumerski, Mihajlović, Crnjanski

04. jun 2013.(utorak) od 8,00-9,30                                     zg. 2, učionica 10

v)računari

Komisija:1. Jandrić Marija-predsednik

2. Gerštmajer Imre-ispitivač

3. Kevago Šandor -član

Kandidati: Lukač, Ristić, Rotman, Šipoš

IZBORNI PREDMET

06.jun 2013.(četvrtak) od 11,30-12,30                                zg. 2, učionica 10

a)računarske mreže i komunikacije

Komisija:1.Jandrić Marija -predsednik

2.Matijević Goran-ispitivač

3. Gerštmajer Imre-član

Kandidati: Gajunović, Topić

06. jun 2013.(četvrtak) od 11,00-11,30                               zg. 2, učionica 10

b)računari

Komisija:1.Jandrić Marija -predsednik

2.Gerštmajer Imre-ispitivač

3.Kevago Šandor -član

Kandidati: Kulić, Rakić

06. jun 2013.(četvrtak) od 8,00-11,00                               zg. 2, učionica 10

g)programiranje

Komisija:1.Gerštmajer Imre-predsednik

2.Jandrić Marija-ispitivač

3.Kevago Šandor -član

Kandidati: Vujinović, Vujović, Zavođa, Ilić, Kovačić, Lukač, Mrkonjić, Pavlica, Ristić, Cvetković, Crnjanski

 

05. jun 2013.(sreda) od 11,30-15,00                                    zg 1. učionica 23.

d)matematika

Komisija:1.Jandrić Marija-predsednik

2. Lančuški Gabrijela-ispitivač

3. Ponjavić Milorad-član

Kandidati: Basarić, Đulinac, Lugumerski, Lilić, Mihajlović, Rotman, Selak, Smoljanović, Ubiparip, Šipoš

 

 

 

 

 

IV-5 ELEKTROTEHNIČAR ENERGETIKE

ODBRANA MATURSKOG PRAKTIČNOG RADA

03. jun 2013.(ponedeljak) od 15,15-17,30      zg. 3,kab. za elektrotehniku

b)električna postrojenja

Komisija1.Krajinović Siniša-član

2.Terzić Dušan-ispitivač

3.Iđuški Milenko -predsednik

Kandidati: Kelić,  Paskaš, Pavlica, Pupovac, Sazdanić, Stupar, Turk,  Čanković

 

03. jun 2013.(ponedeljak) od 14,00-14,15      zg.3,kab. za elektrotehniku

v)električne instalacije i osvetljenje

Komisija:1.Iđuški Milenko-predsednik

2.Krajinović Siniša-ispitivač

3.Terzić Dušan- član

Kandidati: Butorac,

03. jun 2013.(ponedeljak) od 14,15-14,45        zg. 3,kab. za elektrotehniku

b)električne mašine

Komisija1Krajinović Siniša -član

2.Terzić Dušan-ispitivač

3.Iđuški Milenko -predsednik

Kandidati: Kovačević

03. jun 2013.(ponedeljak) od 14,45-15,15       zg. 3,kab. za elektrotehniku

b)obnovljivi izvori energije

Komisija1.Terzić Dušan-član

2.Iđuški Milenko-ispitivač

3.Krajinović Siniša -predsednik

Kandidati: Stojanović

 

IZBORNI PREDMET

06. jun 2013.(četvrtak) od 8,00-11,00           zg.3, kab. za elektrotehniku

a)osnove automatskog upravljanja

Komisija1. Iđuški Milenko-predsednik

2.Terzić Dušan-ispitivač

3. Krajinović Siniša-član

Kandidati: Butorac,  Kelić,  Paskaš, Pupovac, Sazdanić, Stupar, Turk,  Čanković

06. jun 2013.(četvrtak) od 13,00-14,00                          zg.1, učionica 23

v)matematika

Komisija:1. Matijević Goran-predsednik

2. Delić Radomir-ispitivač

3. Trkulja Dragan –član

Kandidati: Kovačević, Pavlica, Stojanović

 

IV-6 TEHNIČAR MEHATRONIKE-ogled

MATURSKI PRAKTIČAN RAD

03. jun 2013.(ponedeljak) od 14,00-20,00                       zg.2, učionica 16

prvi radni zadatak

Komisija:1. Matijević Goran-ispitivač

2. Pavić Srđan-član

3. predstavnik poslodavca

Kandidati:Vukadinović, Galić, Dončev, Čizmar, Zurković, Krivošija, Krstić, Matijević, Mesaroš, Mijić, Mrvičin, Nedeljković

 

04. jun 2013.(utorak) od 11,30-15,30                           zg.2, učionica 16

prvi radni zadatak

Komisija:1. Matijević Goran-ispitivač

2. Pavić Srđan-član

3. predstavnik poslodavca

Kandidati: Terzin, Stepanović, Stojanović, Trkulja, Fratrić, Carić, Divković

 

04. jun 2013.(utorak) od 15,30-20,00                          zg.2, učionica 16

drugi radni zadatak

Komisija:1. Matijević Goran-član

2. Pavić Srđan-ispitivač

3. predstavnik poslodavca

Kandidati:Vukadinović, Galić, Dončev, Čizmar, Zurković, Krivošija, Krstić, Matijević, Mesaroš,

 

06. jun 2013.(četvrtak) od 8,00-13,00                          zg.2, učionica 16

drugi radni zadatak

Komisija:1. Matijević Goran-član

2. Pavić Srđan-ispitivač

3. predstavnik poslodavca

Kandidati:Mijić, Mrvičin, Nedeljković,Terzin, Stepanović, Stojanović, Trkulja, Fratrić, Carić, Divković

05. jun 2013. (sreda) od 10,00                                   zg. 3, tehničko crtanje

test

Komisija: 1. Gordana Jež-Gradinac

2. Branko Pešić

3. Marijana Bogdanović

Kandidati:Vukadinović, Galić, Dončev, Čizmar, Zurković, Krivošija, Krstić, Matijević, Mesaroš, Mijić, Mrvičin, Nedeljković,

Terzin, Stepanović, Stojanović, Trkulja, Fratrić, Carić, Divković

 

IV-7  ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA-mađarski jezik

ODBRANA MATURSKOG PRAKTIČNOG RADA

03. jun 2013.(ponedeljak) od 12,30-13,30                    zg.2, učionica 13

b)računarske mreže i komunikacije

Komisija:1.Galac Oskar-predsednik

2.Gerštmajer Imre-ispitivač

3.Kevago Šandor-član

Kandidati: Bagi, Gal, Janović, Mozer

03. jun 2013.(ponedeljak) od 13,00-14,00                  zg.2, učionica 13

b)računari

Komisija:1.Galac Oskar-predsednik

2.Gerštmajer Imre-ispitivač

3.Kevago Šandor-član

Kandidati: Kiš, Major

03. jun 2013.(ponedeljak) od 14,00-14,30                 zg.2, učionica 13

b)osnove automatskog upravljanja

Komisija:1.Galac Oskar-član

2.Gerštmajer Imre-prdsednik

3.Kevago Šandor-ispitivač

Kandidati: Greč,

03. jun 2013.(ponedeljak) od 14,30-15,00                 zg.2, učionica 13

b)programiranje

Komisija:1.Galac Oskar -član

2.Gerštmajer Imre-predsednik

3.Kevago Šandor-ispitivač

Kandidati: Slako

 

IZBORNI PREDMET

06. jun 2013. (četvrtak)  od 14,45-16,00                   zg.2, učionica 13

a)računari

Komisija:1.Galac Oskar -predsednik

2.Gerštmajer Imre-ispitivač

3.Kevago Šandor-član

Kandidati: Bagi, Gal, Major, Slako

06. jun 2013. (četvrtak) od 16,00-16,45                    zg.2, učionica 13

b)merenja u elektronici i električna merenja

Komisija:1.Kiš Robert - ispitivač

2.Gerštmajer Imre-predsednik

3. Galac Oskar -član

Kandidati: Greč, Mozer

06. jun 2013. (četvrtak)  od 14,00-14,45                 zg.2, učionica 13

b)matematika

Komisija:1.Tot Olga -predsednik

2.Gerštmajer Imre-predsednik

3.Kolesar Rozalija-član

Kandidati: Janović, Kiš

 

 

 

 

ISPIT  IZ  MATERNjEG  JEZIKA  I  KNjIŽEVNOSTI

Subota, 8. jun 2013. u 9,00 sati

IV-1 prof. Mirjanić Gordana

učionica  4

Komisija: Mirjanić Gordana-ispitivač

Kozarević Nebojša-član

Plužarev Bojan-predsednik

 

IV-2 prof. Plužarev Bojan

učionica 20

Komisija: Plužarev Bojan-predsednik

Kozarević Nebojša-ispitivač

Mirjanić Gordana-član

 

IV-3 prof. Kozarević Nebojša

učionica  21

Komisija:Kozarević Nebojša-ispitivač

Plužarev Bojan-predsednik

Mirjanić Gordana-član

 

IV-4 prof. Klepić Snežana

učionica 10

Komisija:Klepić Snežana-ispitivač

Marjanović Andreja-predsednik

Kalinić Tanja-član

 

IV-5 prof. Kalinić Tanja

učionica 11

Komisija:Klepić Snežana-ispitivač

Marjanović Andreja-član

Kalinić Tanja-predsednik

IV-6 prof. Marjanović Andreja

učionica  3

Komisija: Kalinić Tanja-član

Marjanović Andreja-ispitivač

Klepić Snežana-predsednik

IV-7 prof.Oršovai Bibiana

učionica 13

Komisija:Oršovai Bibiana-ispitivač

Janković Margita-član

Gerštmajer Imre-predsednik

 

 

 

Doniraj

Oracle Partner

Baner
Custom Search

Aktivni korisnici

Imamo 12 gostiju na mreži

-So-Web-Hosting.com

Prijava

Baner

Vremenska prognoza


tehnicka.gif